weber maxfill

­ weber maxfix
PR00044405

Specialkomponerat lättviktsspackel avsett för avjämningar och lagningar för de flesta material. Appliceras i skikttjocklekar upp till 15 mm och för håligheter upp till 50 mm per skikt.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg, Övrigt

  • Lättarbetat
  • Spik- och skruvbart
  • Lätt att slipa och forma

För avjämningar och lagningar i tak och på vägg, spackling av skador på betong, lättputs, puts, gipsskivor, träfiberskivor, PVC mm. Maxfix kan även användas på golv där mycket låg belastning föreligger.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Ej för konstruktiv lagning
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber maxfill (PDF - 103,63 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber maxfill (PDF - 97,09 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber maxfill (PDF - 142,8 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber maxfill (PDF - 238,94 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber maxfill (PDF - 654,79 KB)

Ladda nerSkicka
Rekommenderad skikttjocklek0-15 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
Blandningsförhållande A:B1,6 liter vatten till 4 kg torrbruk
Blandningstid2-4 minuter
Appliceringstemperatur+5-30°C
Användningstidca 4 timmar (+20°C)
Torktid24 timmar
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand 0–0,25 mm
Vidhäftningsstyrka> 0,7 MPa
Tryckhållfasthet 28 dygn10 Mpa
Böjdraghållfasthet 28 dygn> 4 Mpa
Lagring18 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200858109 weber maxfill, 4 kg säck