weber betongspackel snabb fin Ny produkt

PR00036762

Snabbhärdande cementbaserad höghållfast spackelmassa.Blandas endast med vatten. Används både på horisontella och vertikala ytor. Inomhus eller utomhus. Färgen är mörkgrå. Härdningstid: 30minuter - 60minuter beroende på temperatur. Torktid: 2 - 24 timmar beroende på tjocklek och temperatur.

BVB Accepteras BASTA Svanen (listad)

Avsedd för lagning av t.ex. betongtrappor, garagegolv, betonghörn, betongfasader eller skarvspackling i skikt upp till 10mm samt ifyllning av hål upp till 50mm på främst betong, natursten och andra mineraliska underlag där en relativt hög hållfasthet önskas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång1,6 kg/m²°Ch mm
Rekommenderad skikttjocklek0-10mm, i hål upp till 50mm
Vattenbehovca 1,1 l vatten/ 5 kg pulver
Appliceringstemperatur> 5 °C
Användningstid15min
Börjar härda20min
BindemedelSpecialcement
BallastNatursand 0–0,25 mm
Vidhäftningsstyrka> 0,8 MPa enligt EN 1504-3:2005
Tryckhållfasthet 28 dygnca 25 MPa enligt EN 1504-3:2005
FrostbeständigGod, enligt SS 13 72 44 IIB
Lagring24 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200934568 weber betongspackel snabb fin, 5 kg hink
5200900585 weber betongspackel snabb, 5 kg hink