Tomteboda betongtunnel, Citybanan

Vid Tomteboda ansluts Citybanan till det befintliga pendeltågsnätet i norr. Entreprenaden bygger en övergång från tågtrafik ovan mark till tunnel under jord och i berg. På en sträcka av 455 meter byggs längst i norr en 135 meter lång del med stödmurar, därefter en tråg-sektion på 150 meter och sedan följer en betongtunneldel på 150 meter som ansluter entreprenaden till bergtunneln söderöver. Den sista biten på 20 meter går tunneln i berg. Entreprenaden blev helt klar i januari 2014.

Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Banan blir en del av SL:s pendeltågsnät. Trafikstart 2017. Läs mer om Tomteboda betongtunneln på Trafikverkets hemsida. Källa: Trafikverket

Objekt: Tomteboda betongtunnel, Citybanan
Ort: Stockholm
Entreprenör: Bilfinger, Peab, Byggs sprutbetong
Produkter: Injekt 30, Anläggningscement för bultsättning, Sprutbetong SC Reduce, weber rep 955