weber vinterbetong

PR00036838

Vinterbetong är en torrbetong och en köldbetongvariant av finbetong. Används vintertid vid gjutningsarbeten ned till -10°C . När Vinterbetong efter nedfrysning upptinas fås en kraftig tillväxt i tryckhållfastheten. Tryckhållfasthet C32/40.

BASTA BVB Accepteras Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • Används vid temperaturer under 5°C ner till -10°C
  • 25-300mm
  • C32/40

Vinterbetong används inomhus och utomhus för olika typer av gjutningsarbeten t.ex. för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m.m. samt vid lagning och pågjutning på betongunderlag. Vinterbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar från 25mm-300mm. Vinterbetong kan användas ned till -10° C.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber vinterbetong (PDF - 57,53 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber vinterbetong (PDF - 117,65 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber vinterbetong (PDF - 140,7 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber vinterbetong (PDF - 282,69 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång2 kg/m²/mm
Minsta skikttjocklek25 mm
Maximal skikttjocklek300 mm
VattenbehovCa 2,0 L/20 kg
AnvändningstidCa 1 tim vid 20°C/50% RF
BindemedelPortlandcement
SammansättningC475 kg/m³
BallastNatursand 0–4 mm, Kornmax 6 mm
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>15 MPa enl. EN 12390-3 20°

Tryckhållfasthet 3 dygn>35 MPa enl. EN 12390-3 20°
Tryckhållfasthet 7 dygn>5 MPa enl. EN 12390-3 -10°
>40 MPa enl. EN 12390-3 20°


Tryckhållfasthet 28 dygn>15 MPa enl. EN 12390-3 -10°
>45 MPa enl. EN 12390-3 20°
ExponeringsklassX0/XC4/XF3 enl. EN 206-1
FrostbeständigJa, XF3 enl. SS 13 72 44 (ej salt miljö)
VattentätJa, enl. betongnorm
LufthaltCa 5% enl. SS 13 71 11
Rekommenderad vattenhalt10%
Vattencementtal (VCT)Ca 0,42
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875433 weber vinterbetong, 20 kg säck