weber sockelbetong

PR00036816

Sockelbetong är en tixotrop produkt speciellt framtagen för att putsa socklar av betong.

BASTA BVB Accepteras

Underlag

Övrigt, Vägg

  • Bruk framtaget för att putsa socklar av betong och liknande
  • Sockelbruk med hög hållfasthet 30MPa

Används som putsbruk i webers sockelsystem på ytor där extra hög hållfasthet krävs, tex där hårdgjorda eller dåligt dränerade markytor möter sockeln. 

  • Påbörja inte arbetet om temperaturer under +5°C förväntas inom de närmaste dygnen om inte vinteråtgärder vidtagits.
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber sockelbetong (PDF - 51,29 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber sockelbetong (PDF - 53,09 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

eBVD2015-weber-sockelbetong-2023-03-29-3.pdf (PDF - 296,37 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDSXXP005080-11-weber-sockelbetong-SE.pdf (PDF - 304,1 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
VattenbehovCa 3,2 L/20 kg
UtbyteCa 11 L/20 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
ÖppentidCa 1 tim vid 20°C/50% RF
KonsistensTixotrop
BallastSand 0–1 mm
Vidhäftningsstyrka> 2 MPa mot betong
Tryckhållfasthet 1 dygn>5 MPa enl. EN 12390-3

Tryckhållfasthet 3 dygn>15 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>20 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>35 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 1 dygn> 1 MPa
Böjdraghållfasthet 7 dygn> 4 MPa
Böjdraghållfasthet 28 dygn> 6 MPa
ExponeringsklassX0/XC4/XF3 enl. EN206-1
FrostbeständigJa, XF3 enl. SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Elasticitetsmodul (E-modul)Ca 15 GPa enl. EN 13412
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875423 weber sockelbetong, 20 kg säck