weber sockelbetong

PR00036816

Sockelbetong är en grå produkt speciellt framtagen för att putsa socklar av betong.

BASTA BVB Accepteras

Underlag

Övrigt, Vägg

  • Bruk framtaget för att putsa socklar av betong och liknande
  • Sockelbruk med hög hållfasthet 30MPa

Används vid putsning av betongsocklar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
VattenbehovCa. 3,2 L / 20 kg (16,0%)
UtbyteCa 11 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>+5°C
ÖppentidCa. 45minuter
KonsistensTixotrop
BallastSand 0- 1mm
Vidhäftningsstyrka> 2 MPa mot betong
Tryckhållfasthet 1 dygn>5 MPa enligt EN 12390-3

Tryckhållfasthet 3 dygn>15 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>20 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>35 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 1 dygn> 1 MPa
Böjdraghållfasthet 7 dygn> 4 MPa
Böjdraghållfasthet 28 dygn> 6 MPa
ExponeringsklassX0, XC4, XF3 enligt EN206-1
FrostbeständigJa, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Elasticitetsmodul (E-modul)15 GPa
LagringSäckar kan förvaras upp till 12 månader i torra miljöer i obruten pall. Öppnade säckar måste användas inom en kort tid.
Förpackning20 kg säck
Artikelnummer Beskrivning
5200875423 weber sockelbetong, 20 kg säck