weber REKO finbetong Ny produkt

Weber Sverige

REKO Grovbetong och REKO Finbetong är torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. REKO är en serie klimatförbättrade produkter som erbjuder lägre CO₂ belastning. Dessa två produkter har en reduktion på 17 % mot standardprodukterna Grov och Fin. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

EPD BASTA

Underlag

Övrigt

  • Reducerad klimatpåverkan med 17 %
  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • Skikttjocklek 20 - 100 mm
  • C32/40

REKO Finbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar 20-100mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber REKO finbetongf (PDF - 172,63 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDSXXP017301-1-weber-REKO-finbetong-SE.pdf (PDF - 287,48 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD weber REKO finbetong (PDF - 2,6 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång20 kg per m² och 10 mm tjocklek.
Rekommenderad skikttjocklek20-100 mm
Vattenbehovca 2,2 l per 20 kg säck
Utbyteca 10 l per 20kg
Användningstidca 2 tim
Börjar härdaca 4 tim
BindemedelCEM II/A 52,5 N
BallastNatursand 0–4 mm Kornmax 6 mm
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>10 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>25 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassXC4 XF3 enligt SS EN 206-1
FrostbeständigJa, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Lufthaltca 5 % enligt SS 13 71 11
Rekommenderad vattenhalt11 %
VCT/VBTca 0,55
Lagring18 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,13 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200934883 weber REKO finbetong, 20 kg säck
5200934884 weber REKO finbetong, 1000 kg ssk