weber lättflytande finbetong Ny produkt

Weber Sverige

Lättflytande finbetong blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa och är lämplig för de flesta gjutarbeten inom husbyggnad i skikttjocklekar mellan 20-100 mm. Tryckhållfasthetsklass C30/37.

EPD BASTA BVB Accepteras Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld
  • Lättflytande
  • Pumpbar
  • C30/37
Lättflytande Finbetong används till gjutningsarbeten inomhus och utomhus i skikt mellan 20-100 mm där en lättflytande betong efterfrågas. Exempelvis till husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m.m. samt vid lagning och pågjutning av betongunderlag.
  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber lättflytande finbetong (PDF - 139,44 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber lättflytande finbetong (PDF - 140,39 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber lättflytande finbetong (PDF - 266,65 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber lättflytande finbetong (PDF - 2,56 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång2 kg/m²/mm
Minsta skikttjocklek20 mm
Maximal skikttjocklek100 mm
VattenbehovCa 2,4 L/20 kg
AnvändningstidCa 2 tim vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 4 tim
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCEM II
BallastNatursand 0–4 mm Kornmax 6 mm
TryckhållfasthetsklassC30/37
ExponeringsklassX0/XC4/XF3/XA1 enl. SS EN 206-1
FrostbeständigXF3 enl. SS137244 (ej salt miljö)
LufthaltCa 5%
Rekommenderad vattenhaltCa 2,4 L/20 kg
VCT/VBTCa 0,6
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet18 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,176 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200916866 weber lättflytande finbetong, 20 kg säck
5200916867 weber lättflytande finbetong, 1000 kg storsäck