weber grovbetong C32/40

weber grovbetong

Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Övrigt

Materialåtgång20 kg per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek>50mm
Vattenbehovca 2l per 20 kg säck
Utbyteca 10l per 20 kg säck
Appliceringstemperatur> 5 °C
Användningstidca 2 tim
Börjar härdaca 4 tim
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand 0-10mm, Kornmax 12mm
SammansättningC 400 kg/m³
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>5 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>20 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn
>40 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassX0 XC4 XF3 XA1 enligt SS EN 206-1
FrostbeständigJa, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)

VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthaltca 5 %
Rekommenderad vattenhaltca 2l per 20 kg
Vattencementtal (VCT)0,50
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Löst
Produktdatablad

weber grovbetong C32/40 (PDF - 118,55 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weber grovbetong (PDF - 138,03 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weber grovbetong C32/40 (PDF - 178,48 KB)

Ladda nerSkicka

Guide och video