weber grovbetong C32/40

PR00036785

Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • Gjutning av skikt mer än 50mm
  • C32/40

Grovbetong används till gjutningsarbeten inomhus och utomhus i grövre än 50mm skikt t.ex. för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m.m. samt vid lagning och pågjutning på betongunderlag.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång20 kg per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek>50mm
Vattenbehovca 2l per 20 kg säck
Utbyteca 10l per 20 kg säck
Appliceringstemperatur> 5 °C
Användningstidca 2 tim
Börjar härdaca 4 tim
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand 0-10mm, Kornmax 12mm
SammansättningC 400 kg/m³
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>5 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>20 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn
>40 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassX0 XC4 XF3 XA1 enligt SS EN 206-1
FrostbeständigJa, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)

VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthaltca 5 %
Rekommenderad vattenhaltca 2l per 20 kg
Vattencementtal (VCT)0,50
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200853369 weber grovbetong C32/40, 20 kg säck
5200778979 weber grovbetong C32/40, bulk
5200778981 weber grovbetong C32/40, 1000 kg storsäck

Guide och video