weber finbetong C32/40

PR00036772

Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Övrigt

  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • 20-100mm
  • C32/40

Finbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar 20-100mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång20 kg per m² och 10mm tjocklek.
Rekommenderad skikttjocklek20-100mm
Vattenbehovca 2l per 20 kg säck
Utbyteca 10L per 20kg
Användningstidca 2 tim
Börjar härdaca 4 tim
BindemedelByggcement
BallastNatursand 0 - 4mm Kornmax 6mm
SammansättningC450 kg/m³
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>10 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>25 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassXC4 XF3 enligt SS EN 206-1
FrostbeständigJa, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Lufthaltca 5 % enligt SS 13 71 11
Rekommenderad vattenhalt10 %
Vattencementtal (VCT)0,51
Lagringca 12 månader vid torr förvaring och obruten förpackning
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200853368 weber finbetong C32/40, 20 kg säck
5200778978 weber finbetong C32/40, 1000 kg storsäck
5200778976 weber finbetong C32/40, bulk

Guide och video