weber finbetong C32/40

PR00036772

Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Övrigt

  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • 20-100mm
  • C32/40

Finbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar 20-100mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber finbetong C32/40 (PDF - 138,52 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber finbetong C32-40 (PDF - 124,29 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber finbetong C32-40 (PDF - 56,08 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber finbetong C32/40 (PDF - 140,38 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber finbetong C32/40 (PDF - 265,35 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber finbetong C32/40 (PDF - 3,19 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång20 kg per m² och 10mm tjocklek.
Rekommenderad skikttjocklek20-100mm
Vattenbehovca 2l per 20 kg säck
Utbyteca 10L per 20kg
Användningstidca 2 tim
Börjar härdaca 4 tim
BindemedelByggcement
SammansättningC450 kg/m³
BallastNatursand 0–4 mm Kornmax 6 mm
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>10 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>25 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassXC4 XF3 enligt SS EN 206-1
FrostbeständigJa, XF3 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
Lufthaltca 5 % enligt SS 13 71 11
Rekommenderad vattenhalt10 %
Vattencementtal (VCT)0,51
Lagring18 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,158 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200853368 weber finbetong C32/40, 20 kg säck
5200778978 weber finbetong C32/40, 1000 kg storsäck
5200778976 weber finbetong C32/40, bulk

Guide och video