weber finbetong C32/40

PR00036772

Grovbetong och Finbetong är torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Övrigt

  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • 20-100mm
  • C32/40

Finbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar 20-100mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber finbetong C32/40 (PDF - 138,52 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber finbetong C32-40 (PDF - 124,29 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber finbetong C32-40 (PDF - 56,08 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber finbetong C32/40 (PDF - 140,38 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber finbetong C32/40 (PDF - 265,35 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber finbetong C32/40 (PDF - 3,19 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång2 kg/m²/mm
Minsta skikttjocklek20 mm
Maximal skikttjocklek100 mm
VattenbehovCa 2 L/20 kg
UtbyteCa 10 L/20 kg
AnvändningstidCa 2 tim vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 4 tim
BindemedelByggcement
SammansättningC450 kg/m³
BallastNatursand 0–4 mm Kornmax 6 mm
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>10 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>25 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>40 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassXC4/XF3 enl. SS EN 206-1
FrostbeständigJa, XF3 enl. SS 13 72 44 (ej salt miljö)
LufthaltCa 5% enl. SS 13 71 11
Rekommenderad vattenhalt0.1
VCT/VBTCa 0,51
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet18 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,158 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200853368 weber finbetong C32/40, 20 kg säck
5200778978 weber finbetong C32/40, 1000 kg storsäck
5200778976 weber finbetong C32/40, bulk

Guide och video