weber dry-mix 85 pumpbar

PR00036373

Dry-Mix 85 används till betonglagnings- och gjutningsarbeten.

Svanen (listad) BASTA

Underlag

Golv

  • Betonglagning
  • Gjutningsarbeten
  • Snabbtorkande
  • Finns i två varianter, pumpbar/satsblanding
  • RF ≤ 85 % efter 3-7 dygn

Dry-Mix 85 används till betonglagnings- och gjutningsarbeten. Betongen är avsedd att användas vid gjutning i skikttjocklekar 40-300mm. Betongen är mycket lämplig som utfyllnads och grovavjämning i samband med våtrum men också som fogfyllnadsbetong eller elementfogbruk där en snabb uttorkning är önskvärd. För att garantera bästa resultat och säkerställa en alkalitetsspärr bör betongytan beläggas med en självtorkande eller normaltorkande avjämningsmassa (weberfloor 120 Reno eller weberfloor 140 Nova).

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber dry-mix 85 pumpbar (PDF - 57,02 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber dry-mix 85 pumpbar (PDF - 120,67 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber dry-mix 85 pumpbar (PDF - 140,45 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber dry-mix 85 pumpbar (PDF - 281,71 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång80 kg betong per m² och 40mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek40-300mm
Skikttjocklek i flytande konstruktioner60-300mm i flytande konstruktioner
Vattenbehovca 13 %
Utbyteca 10L / 20kg
Användningstidca 30min
Härdningstid innan gångbelastningungefär 4 timmar
BindemedelCem I 52,5 R (Portlandcement)
BallastNatursand 0–4 mm
TryckhållfasthetsklassC30/37
Tryckhållfasthet 1 dygn>10 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn≥ 40MPa enligt EN 12390-3
ExponeringsklassX0, XC4, XF2, XA1 enligt EN 206-1
FrostbeständigJa, XF2 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthalt10-15 %
Vattencementtal (VCT)ca 0,3
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,378 kg CO₂e/m²
Artikelnummer Beskrivning
5200853371 weber dry-mix 85 pumpbar, 20 kg säck