weber dry-mix 85 pumpbar

PR00036373

Dry-Mix 85 används till betonglagnings- och gjutningsarbeten.

Svanen (listad) BASTA

Underlag

Golv

  • Betonglagning
  • Gjutningsarbeten
  • Snabbtorkande
  • Finns i två varianter, pumpbar/satsblanding
  • RF ≤ 85 % efter 3-7 dygn

Dry-Mix 85 används till betonglagnings- och gjutningsarbeten. Betongen är avsedd att användas vid gjutning i skikttjocklekar 40-300mm. Betongen är mycket lämplig som utfyllnads och grovavjämning i samband med våtrum men också som fogfyllnadsbetong eller elementfogbruk där en snabb uttorkning är önskvärd. För att garantera bästa resultat och säkerställa en alkalitetsspärr bör betongytan beläggas med en självtorkande eller normaltorkande avjämningsmassa (weberfloor 120 Reno eller weberfloor 140 Nova).

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber dry-mix 85 pumpbar (PDF - 57,02 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber dry-mix 85 pumpbar (PDF - 120,67 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber dry-mix 85 pumpbar (PDF - 140,45 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber dry-mix 85 pumpbar (PDF - 281,71 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång2 kg/m²/mm
Minsta skikttjocklek40 mm
Maximal skikttjocklek300 mm
Skikttjocklek i flytande konstruktioner60-300mm i flytande konstruktioner
VattenbehovCa 13%
UtbyteCa 10 L/20 kg
AnvändningstidCa 30 min vid 20°C/50% RF
Härdningstid innan gångbelastningCa 4 timmar
BindemedelCem I 52,5 R (Portlandcement)
BallastNatursand 0–4 mm
TryckhållfasthetsklassC30/37
Tryckhållfasthet 1 dygn>10 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn≥ 40MPa enl. EN 12390-3
ExponeringsklassX0/XC4/XF2/XA1 enl. EN 206-1
FrostbeständigJa, XF2 enl. SS 13 72 44 (ej salt miljö)
VattentätJa, enl. SS 137214
Lufthalt10-15%
VCT/VBTCa 0,3
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,378 kg CO₂e/m²
Artikelnummer Beskrivning
5200853371 weber dry-mix 85 pumpbar, 20 kg säck