weber cementbruk a anl

­ CEMENTBRUK A ANL
PR00036124

Cementbruk A Anl är ett torrbruk baserat på anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för putsning och murning i murbruksklass A samt diverse andra ändamål. Cementbruk A Anl uppfyller fordringarna i HusAMA för brukstyp A.

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Anläggningsbruk för putsning och murning
  • Lågalkalisk
  • Uppfyller AMA Hus brukstyp A

Cementbruk A Anl är genom sin bassammansättning lämplig för ett flertal användningsområden samt kan kombineras med tillsatsmedel utan bieffekter, t.ex. med Weber Vattentätare för att få tätare putsbruk. Cementbruk A Anl är avsett att användas vid murning av t.ex. betongblock, natursten och glasbetongblock och vid putsning som t.ex. tunngrundningsbruk, slamningsbruk och höghållfast grovbruk och till diverse mindre gjutningsarbeten. Cementbruk A Anl innehåller Anläggningscement och används när ett lågalkaliskt, sulfatbeständigt cementbruk önskas, t.ex. som läggningsbruk för keramiska plattor eller på Ytong. Cementbruk A Anl rekommenderas för att undvika risken för alkalikiselreaktioner eller vid betonglagningar där man eftersträvar en färgnyans liknande Anläggningsbetong.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångVid murning av betongblock 40 x 20 x 16,5cm, behövs ca 50 kg/m². Vid putsning behövs ca 18 kg/m² vid putstjocklek 10mm.
Rekommenderad skikttjocklek5-30mm
Vattenbehovca 3,2 l per 20 kg säck
Utbyteca 10l per 20 kg säck
Användningstidca 2 tim
Börjar härdaca 4 tim
BindemedelAnläggningscement
BallastNatursand 0-4mm
SammansättningC 100/300
TryckhållfasthetsklassC25/30
Tryckhållfasthet 28 dygn>30 MPa
FrostbeständigJa. SS 137244 (ej salt miljö).
Lufthaltca 3 %
Vattencementtal (VCT)ca 0,60
Lagringca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200890864 weber cementbruk a anl, 20 kg säck