weber sprutbetong reduce 0-4

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Sprutbetongen är i första hand avsedd för betongsprutning med torrsprutmetoden. Sprutbetong Reduce innehåller tillsatsmedel för att få reducerad återstuds.

BASTA EPD Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

MaterialåtgångBeroende på underlag, skikttjocklek och sprutteknik. Ca 30 kg/m²/cm är ett bra riktvärde. Återslaget är inräknat.
VattenbehovRegleras i sprutan
BindemedelPortlandcement (anläggningscement)
BallastNatursand 0-4mm
SammansättningC100/350
DraghållfasthetsstyrkaMinst 1,5 MPa för pågjuten yta
Tryckhållfasthet 28 dygn28 dygn >70 MPa enligt EN 12390 (sprutad)
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206
ReparationsklassR4
FrostbeständigJa, enligt SS 13 72 44 (salt miljö)
Vattencementtal (VCT)Ca 0,35
LagringCa 12 mån vid torr förvaring
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck