weber REP 965 TBS-bruk anläggning

PR00036521

TBS Bruk är en torrbetonggrupp som kan levereras i flera olika typer och avsedd att användas endast tillsammans med Weber torrbetongsprutor, TBS 3000 eller TBS 88. TBS Bruk är speciellt utvecklat för att tillsammans med sprutorna vara ett högklassigt betongreparationskoncept, där omfattningen på reparationen är begränsad till storlek.

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Reparationsbetong
  • Sprutbar

Då möjligheten finns att välja mellan olika bindemedel, SH och CEM I Portlandscement, tillåts ett stort användningsområde.- TBS Bruk används vid betongrenoveringsarbeten men passar givetvis även i nyproduktion.- TBS Bruk används på såväl vertikala ytor som horisontella underytor. På grund av återslaget vid påförande bör sprutning av golv undvikas.- TBS Bruk används för betongrenoveringar av t ex pelare, balkonger, trappor, brodetaljer som kantbalkar, bassänger, valvtak mm.- TBS Bruk används för att utöka betongtäckskiktet på befintliga konstruktioner vidt ex pappersbruk, reningsverk, badanläggningar, betongskorstenar och fasader.TBS Bruk sprutas med TBS 3000 eller TBS 88. Yrkesvana och noggrannhet krävs för alla typer av sprutbetongarbeten.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber REP 965 TBS-bruk anläggning (PDF - 134,19 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber REP 965 TBS-bruk anläggning (PDF - 284,32 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber REP 965 TBS-bruk anläggning (PDF - 685,84 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångBeroende på underlag, skikttjocklek och sprutteknik. 30-35 kg/m²/cm är ett bra riktvärde. Återslaget är inräknat.
VattenbehovRegleras i sprutan
BindemedelCEM I Portlandscement
SammansättningC 100/300
BallastNatursand 0–2 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn>60 MPa enligt EN 12390 (sprutad)
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF3/XA2 enligt EN 206
ReparationsklassR4 enligt EN-1504-3
FrostbeständigJa, enligt SS 13 72 44
Vattencementtal (VCT)Ca 0,35
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200875420 weber REP 965, 20 kg säck

Referenser

Söderströms tunneln Citybanan
Betong / Cement / Vägglagning Reparationsbetong Injektering/förankring

Söderströmstunneln, Citybanan

Söderströmstunneln är en 300 meter lång sänktunnel i betong som grundläggs med stålkärnepålar förankrade i berget under Söderströms sjöbotten.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Reparationsbetong

Järnvägsbron i Ängelholm

Betongbro från tidigt 1900-tal.