weber REP 955 sprutbetong anl. 0-4 mm C100/300

­ Sprutbetong anl. 0-4 mm C100/300
PR00036515

Sprutbetongen REP 955 är i första hand avsedd för betongsprutning med torrsprutmetoden, med eller utan förfuktning. REP 955 är baserad på CEM I Portlandscement och innehåller plastfiber. REP 955 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • PP-fiber
  • Låg återstuds
  • Sulfatbeständig

Sprutbetong används för inklädnad av tunnlar, förstärkning av pelare, balkar och plattor samt reparationer av kajer, kraftverksdammar, broar, tunnlar, vattentorn, silos, fasader eller andra betongkonstruktioner.Sprutbetong används, blandas och sprutas med lämplig utrustning. Yrkesvana och noggrannhet krävs för alla typer av sprutbetongarbeten.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångBeroende på underlag, skikttjocklek och sprutteknik. Ca 30 kg/m²/cm är ett bra riktvärde. Återslaget är inräknat.
VattenbehovRegleras i sprutan
BindemedelCEM I Portlandscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N/MH/SR3/LA enligt EN 197-1
SammansättningC 100/300
Fiberförstärkt6mm, polypropylen
BallastNatursand 0–4 mm
Vidhäftningsstyrka>2 MPa enligt EN 1542
Tryckhållfasthet 28 dygn>60 MPa enligt EN 12390-3
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206
ReparationsklassR4 enligt EN 1504-3
Resistivitet9150Ωcm (våtlagrade)
FrostbeständigMycket god, enligt SS 13 72 44, 3A
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enligt EN 13412
DensitetCa 2500 kg/m3 enligt EN 12190
Vattencementtal (VCT)Ca 0,35
LagringCa 12 mån vid torr förvaring
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875419 weber REP 955, 20 kg säck