weber REP 955 sprutbetong anl. 0-4 mm C100/300

­ Sprutbetong anl. 0-4 mm C100/300
PR00036515

Sprutbetongen REP 955 är i första hand avsedd för betongsprutning med torrsprutmetoden, med eller utan förfuktning. REP 955 är baserad på CEM I Portlandscement och innehåller plastfiber. REP 955 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • PP-fiber
  • Låg återstuds
  • Sulfatbeständig

Sprutbetong används för inklädnad av tunnlar, förstärkning av pelare, balkar och plattor samt reparationer av kajer, kraftverksdammar, broar, tunnlar, vattentorn, silos, fasader eller andra betongkonstruktioner.Sprutbetong används, blandas och sprutas med lämplig utrustning. Yrkesvana och noggrannhet krävs för alla typer av sprutbetongarbeten.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 3 kg/m²/mm
BindemedelCEM I Portlandscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N/MH/SR3/LA enligt EN 197-1
SammansättningC 100/300
Fiberförstärkt6mm, polypropylen
BallastNatursand 0–4 mm
Vidhäftningsstyrka>2 MPa enl. EN 1542
Tryckhållfasthet 28 dygn>60 MPa enl. EN 12390-3
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enl. EN 206
ReparationsklassR4 enl. EN 1504-3
Resistivitet9150 Ωcm (våtlag)
FrostbeständigMycket god, enl. SS 13 72 44, 3A
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enl. EN 13412
DensitetCa 2500 kg/m3 enl. EN 12190
VCT/VBTCa 0,35
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875419 weber REP 955, 20 kg säck

Referenser

Tomteboda betongtunnel, Citybanan
Betong / Cement / Vägglagning Reparationsbetong Injektering/förankring Cement/Bindemedel

Tomteboda betongtunnel, Citybanan

Vid Tomteboda ansluts Citybanan till det befintliga pendeltågsnätet i norr.

Renovering station Odenplan, Citybanan
Golvavjämning Sprutbetong Expanderbetong/Elementfog Cement/Bindemedel

Station Odenplan, Citybanan

Entreprenaden omfattar bygget av station Stockholm Odenplan (under mark) och en bergtunneldel norr om stationen upp mot Tomteboda.