weber REP 955

­ Sprutbetong anl. 0-4 mm C100/300
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Sprutbetong anl. 0-4 mm C100/300

Sprutbetongen REP 955 är i första hand avsedd för betongsprutning med torrsprutmetoden, med eller utan förfuktning. REP 955 är baserad på anläggningscement och innehåller plastfiber. REP 955 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

BASTA

Underlag

Övrigt

MaterialåtgångBeroende på underlag, skikttjocklek och sprutteknik. Ca 30 kg/m²/cm är ett bra riktvärde. Återslaget är inräknat.
VattenbehovRegleras i sprutan
BindemedelAnläggningscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N/MH/SR3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0-4mm
SammansättningC 100/300
Fibrer6mm, polypropylen
Vidhäftningsstyrka>2 MPa enligt EN 1542
Tryckhållfasthet 28 dygn>60 MPa enligt EN 12390-3
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206
ReparationsklassR4 enligt EN 1504-3
Resistivitet9150Ωcm (våtlagrade)
FrostbeständigMycket god, enligt SS 13 72 44, 3A
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enligt EN 13412
DensitetCa 2500 kg/m3 enligt EN 12190
Vattencementtal (VCT)Ca 0,35
LagringCa 12 mån vid torr förvaring
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk

Referenser

Tomteboda betongtunnel, Citybanan
Reparationsbetong Injektering/förankring Cement/Bindemedel

Tomteboda betongtunnel, Citybanan

Vid Tomteboda ansluts Citybanan till det befintliga pendeltågsnätet i norr.

Renovering station Odenplan, Citybanan
Sprutbetong Expanderbetong/Elementfog Cement/Bindemedel

Station Odenplan, Citybanan

Entreprenaden omfattar bygget av station Stockholm Odenplan (under mark) och en bergtunneldel norr om stationen upp mot Tomteboda.