Spegeldammen, Skansen

Spegeldammen precis innanför entrén på Skansen totalrenoverades under 2014. Bottenplattan i berget injekterades med Injekt 30 cement. Kanten runt dammen har gjutits om med weber rep 931 och alla stenar runt kanten har monterats om och fogats med weber exm 731. För att dammen ska hålla tätt har den tätats på insidan med weber rep 990. Nu är dammen ett fint hem till Skansens karpar.
Objektsnamn: Spegeldammen, Skansen
Renoveringsår: 2014
Entreprenör: Besab
Produkter: injekt 30 cement, weber rep 931 pumpbetong 0-4mm, weber rep 731 expanderande fogbetong tix, weber rep 990 betongskydd.