Söderströmstunneln, Citybanan

Söderströmstunneln förbinder bergtunnlarna mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand. Det är en 300 meter lång sänktunnel i betong som grundläggs med stålkärnepålar förankrade i berget under Söderströms sjöbotten. Tunneln består av tre element, tillverkade av betong och stål i en samverkankonstruktion. Delarna gjuts i betong ovanför vattnet i tre stållådor, förseglade på alla sidor. När delarna är färdiga sänks de på plats och ansluts till bergtunneln på varsin sida om Riddarfjärden. Hela Citybanan har en livslängd på 120 år. Webers produkter har använts till att injektera rullstensåsen för markstabilitet och bergsinjekteringar på båda sidor vattnet. Reparationsbetong har använts till att lappa och laga tunnelrören.

Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Banan blir en del av SL:s pendeltågsnät. Trafikstart 2017. Läs mer om Söderströmstunneln på Trafikverkets hemsida. Källa: Trafikverket

Objekt: Söderströmstunneln Citybanan
Plats: Under vattnet mellan Riddarholmen och Citybanan
Entreprenör: JVS, Joint Venture Söderström, Pihl&Son, Züblin.
Byggtid: 2009-2014
Produkter:
weber rep 65, weber rep 965, Injekt 30 cement