Småbåtshamn, Telegrafberget Nacka

Weber utvecklade ny produkt för gjutning av småbåtshamn

När Telegrafberget i Nacka står klart ska där finnas omkring 350 bostäder, ett antal kommersiella lokaler och en småbåtshamn som möjliggör båtplats för de boende. 

BESAB hade uppdraget, av S46 Mark och väg som i sin tur hade uppdraget av HSB, att göra de gjutningsarbeten som ska hålla båthamnen på plats. Det innebar en injekteringsgjutning under vatten för att skapa erosionsskydd som förhindrar strandkanten att nötas bort med tiden. 

Kajsträckan som skulle gjutas är 100 meter lång och skulle kräva en injekteringsprodukt som lätt kunde omsluta och binda samman ballastmaterialet, som låg under vatten. Gjutningsmetoden som var föreskriven är en gammal metod men unik och ovanlig i Sverige och krävde ett material som inte fanns på marknaden.

Projektet behövde därför en speciallösning där Weber kopplades in som partner för att utveckla en produkt för det specifika uppdraget. Tillsammans gjorde BESAB och Weber de testgjutningar och justeringar som krävdes för att hitta rätt. Det resulterade i produkten weber prepakt injek.

Fakta

Objekt: Småbåtshamn
Adress, Ort: Telegrafberget Nacka 
Byggår: 2020
Entreprenör: Besab 
Produkter: Weber Prepakt injekt

Småbåtshamn gjöts med ny Weber-produkt
Läs mer om projektet

Unik lösning vid gjutning av småbåtshamn till Telegrafberget

Längs en 100 meter lång kajsträcka i Nacka har småbåtshamn gjutits med injekteringsbetong för att förhindra att strandkanten nöts bort med tiden.