weber danfogsand

PR00036765

Weber Danfogsand består av näringsfattiga sandtyper samt additiv och tillverkas i två kornstorlekar. Herrgårdssand 0-1,5mm, Allround sand 0-3,5mm.

Underlag

Vägg

  • Ogräshämmande fogsand
  • För betong-, natursten
  • Två kornstorlekar

Weber Danfogsand har en hämmande effekt på ogräs som växer i fogar mellan plattor av betong eller naturstensbeläggningar. Används till största delen vid nyanläggning.

Fogsanden är inte lämplig för användning på porösa stenar som tegel eller klinker. Weber Danfogsand kan också användas till uppfräschning av gamla fogar, se arbetsbeskrivning.

Herrgårdssand passar bäst till områden med byasten och andra typer av beläggningar med smala fogar. Allroundsand passar bäst till beläggningar av betongsten med fogfals samt natur- och markstensbeläggningar. Kornkurvan och innehållet av fin del följer gällande förordningar, detta ger en fogsand med bra stabilitet och täthet.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber danfogsand (PDF - 135,92 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 3 kg/m² vid Byasten
Ca 5 kg/m² vid Betongsten med fogfals
Ca 20 kg/m² vid Kullersten
Dessa åtgångar är endast riktvärden. Fogsandsförbrukningen beror på typ av beläggning och genomsnittlig fogbredd.
Artikelnummer Beskrivning
5200779147 weber danfogsand – 0–1,5 mm, 20 kg säck
5200779148 weber danfogsand – 0–1,5 mm, storsäck
5200779151 weber danfogstenmjöl, grå – 0–3 mm, 20 kg säck
5200779150 weber danfogsand allround – 0–4 mm, storsäck

Guide och video