weber REP 932

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Anläggningsbetong 0-12mm

Anläggningsbetong 0-12mm är en torrprodukt innehållande Anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Är beständig i sulfathaltig miljö och ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet. Tryckhållfasthet C50/60 vid lättflytande konsistens. REP 932 ingår i webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

Svanen (listad) BASTA

Underlag

Övrigt

MaterialåtgångCa 20 kg per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek>50mm
VattenbehovCa 1,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 10 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>5°C
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 6 tim
KonsistensS4 enligt EN 206-1
BindemedelAnläggningscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0-12mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2 MPa enligt EN 1541
TryckhållfasthetsklassC50/60 enligt EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygn>15 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>60 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 28 dygn>8 MPa enligt EN 1015-11
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206-1
Resistivitet13000Ωcm (våtlagrade)
FrostbeständigMycket god, enligt SS 13 72 44 (salt miljö) XF4
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enligt EN 13412
VattentätJa, enligt SS 137214
LufthaltCa 5-8% enligt EN 1015-7
Densitetca 2300 kg/m3 enligt EN 12190
Vattencementtal (VCT)0,35
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk, ficka