weber REP 930 anläggningsbetong 0-4mm

PR00036518

REP 930 är en torrprodukt innehållande Anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Är beständig i sulfathaltig miljö och ger i hårdnat tillstånd en mycket god saltfrost beständighet. Tryckhållfasthet C40/50 vid lättflytande konsistens. REP 930 ingår i webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

Svanen (listad) BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • EPD-Verifierad
  • Anläggningscement
  • Mycket god saltfrost beständighet

REP 930 används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong. T ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Anläggningsbetongen finns i två varianter, med ballast 0-4mm resp. 0-12mm. 0-4 används främst i skikttjocklekar 10-50mm. 0- 12mm >50mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande C28/35.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek15-50mm
VattenbehovCa 1,7 L / 20 kg säck
UtbyteCa 10 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>+5 °C
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 6 tim
KonsistensS4 enligt EN 206-1
BindemedelAnläggningscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0-4mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enligt EN 1542
TryckhållfasthetsklassC40/50 enligt EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygn>15 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>45 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 28 dygn>8,0 MPa enligt EN 1015-11
ExponeringsklassXO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206-1
Resistivitet9170 Ωcm (våtlagrade)
FrostbeständigMycket god, enligt SS 13 72 44 (salt miljö)
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enligt EN 13412
VattentätJa, enligt SS 137214
LufthaltCa 5-8% enligt EN 1015-7
Densitetca 2200 kg/m3 enligt EN 12190
Vattencementtal (VCT)0,38
LagringCa 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk