weber REP 930 anläggningsbetong 0-4mm

PR00036518

REP 930 är en torrprodukt innehållande Anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Är beständig i sulfathaltig miljö och ger i hårdnat tillstånd en mycket god saltfrost beständighet. Tryckhållfasthet C40/50 vid lättflytande konsistens. REP 930 ingår i webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

Svanen (listad) BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • EPD-Verifierad
  • CEM I Portlandscement
  • Mycket god saltfrost beständighet

REP 930 används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong. T ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Anläggningsbetongen finns i två varianter, med ballast 0-4mm resp. 0-12mm. 0-4 används främst i skikttjocklekar 10-50mm. 0- 12mm >50mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande C28/35.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber REP 930 (PDF - 126,1 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber REP 930 anläggningsbetong 0-4mm (PDF - 140,47 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber REP 930 anläggningsbetong 0-4mm (PDF - 281,33 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber REP 930 anläggningsbetong 0-4mm (PDF - 683,77 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber REP 930 anläggningsbetong 0-4mm (PDF - 2,02 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
Minsta skikttjocklek15 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
VattenbehovCa 1,7 L/20 kg
UtbyteCa 10 L/20 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 30 min vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 6 tim
KonsistensS4 enl. EN 206-1
BindemedelCEM I Portlandscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0–4 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enl. EN 1542
TryckhållfasthetsklassC40/50 enl. EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygn>15 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>40 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>45 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 28 dygn>8,0 MPa enl. EN 1015-11
ExponeringsklassXO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enl. EN 206-1
Resistivitet9170 Ωcm (våtlag)
FrostbeständigMycket god, enl. SS 13 72 44 (salt miljö)
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enl. EN 13412
VattentätJa, enl. SS 137214
LufthaltCa 5-8% enl. EN 1015-7
DensitetCa 2200 kg/m3 enl. EN 12190
VCT/VBTCa 0,38
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,273 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200875415 weber REP 930, 20 kg säck
5200779010 weber REP 930, 1000 kg storsäck