weber REP 930 anläggningsbetong 0-4mm

PR00036518

REP 930 är en torrprodukt innehållande Anläggningscement. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Är beständig i sulfathaltig miljö och ger i hårdnat tillstånd en mycket god saltfrost beständighet. Tryckhållfasthet C40/50 vid lättflytande konsistens. REP 930 ingår i webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

Svanen (listad) BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • EPD-Verifierad
  • Anläggningscement
  • Mycket god saltfrost beständighet

REP 930 används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong. T ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Anläggningsbetongen finns i två varianter, med ballast 0-4mm resp. 0-12mm. 0-4 används främst i skikttjocklekar 10-50mm. 0- 12mm >50mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande C28/35.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
MaterialåtgångCa 20 kg per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek15-50mm
VattenbehovCa 1,7 L / 20 kg säck
UtbyteCa 10 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>+5 °C
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 6 tim
KonsistensS4 enligt EN 206-1
BindemedelAnläggningscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0-4mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enligt EN 1542
TryckhållfasthetsklassC40/50 enligt EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygn>15 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>45 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 28 dygn>8,0 MPa enligt EN 1015-11
ExponeringsklassXO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206-1
Resistivitet9170 Ωcm (våtlagrade)
FrostbeständigMycket god, enligt SS 13 72 44 (salt miljö)
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enligt EN 13412
VattentätJa, enligt SS 137214
LufthaltCa 5-8% enligt EN 1015-7
Densitetca 2200 kg/m3 enligt EN 12190
Vattencementtal (VCT)0,38
LagringCa 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875415 weber REP 930, 20 kg säck
5200779010 weber REP 930, 1000 kg storsäck