weber REP 922 reparationsbetong 0-12mm

PR00036511

Reparationsbetong 0-12mm är en torrprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet. Tryckhållfasthet i lättflytande konsistens C50/60.REP 922 ingår i webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3.

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Högvärdig reparationsbetong för gjutning från 50mm
  • God saltfrostbestädighet
  • Hög hållfasthet

Reparationsbetong används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong, t ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Reparationsbetong finns i två varianter, med ballast 0-4mm och 0-12mm. 0-4mm används främst i skikttjocklekar 10-50mm. 0-12mm >50mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande C28/35. Genom sin lättflytande konsistens är Reparationsbetong speciellt lämplig vid tät armering.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång20 kg per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek>50mm
VattenbehovCa 1,5 L / 20 kg
UtbyteCa 10 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>5°C
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 6 tim
KonsistensS4 enligt EN 206
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem II/ A-V 52,5 N enligt EN 197-1
BallastNatursand 0–12 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2 MPa enligt EN 1541
TryckhållfasthetsklassC50/60 enligt EN 206
Tryckhållfasthet 1 dygn>20 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>45 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>55 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>65 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet 28 dygn>8 MPa enligt EN 1015-11
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 enligt EN 206
FrostbeständigMycket god, enligt SS 13 72 44 (salt miljö)
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enligt EN 13412
VattentätJa, enligt SS 137214
LufthaltCa 5-8% enligt EN 1015-7
DensitetCa 2300 kg/m3 enligt EN 12190
Vattencementtal (VCT)<0,38
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875414 weber REP 922, 20 kg säck