weber REP 920 reparationsbetong 0-4mm

PR00036512

Reparationsbetong 0-4mm är en torrprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet.Tryckhållfasthet i lättflytande konsistens C40/50.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Högvärdig reparationsbetong för gjutning upp till 50mm
  • God saltfrostbeständighet
  • Lättflytande konsistens

Reparationsbetong används till gjutningsarbeten och betonglagning där det fordras en mycket högvärdig och beständig betong, t ex konstruktioner som utsätts för frost i samband med saltning, betongkonstruktioner utsatta för kemiska angrepp, golv utsatta för hård förslitning. Reparationsbetong finns i två varianter, med ballast 0-4mm och 0-12mm, REP 922 (se separat produktblad). 0-4 används främst i skikttjocklekar 10-50mm. 0 – 12mm >50mm. Då betongen läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha lägst hållfasthet motsvarande K35. Genom sin lättflytande konsistens är Reparationsbetong speciellt lämplig vid tät armering.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång20 kg per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek15-50mm
VattenbehovCa 1,7 L / 20 kg
UtbyteCa 10 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>5°C
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 6 tim
KonsistensS4 enligt EN 206
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem II/ A-V 52,5 N enligt EN 197-1
BallastNatursand 0–4 mm
Vidhäftningsstyrka>2 MPa enligt EN 1542
TryckhållfasthetsklassC40/50 enligt EN 206
Tryckhållfasthet 1 dygn>20 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>55 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet>8 MPa enligt EN 1015-11
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 enligt EN 206
FrostbeständigMycket god enligt SS 13 72 44 (salt miljö)
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enligt EN 13412
VattentätJa, enligt SS 137214
LufthaltCa 5-8% enligt EN 1015-7
DensitetCa 2200 kg/m3 enligt EN 12190
Vattencementtal (VCT)<0,38
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875413 weber REP 920, 20 kg säck
5200779007 weber REP 920, 1000 kg storsäck