weber REP 920

weber rep 920

Reparationsbetong 0-4mm

Reparationsbetong 0-4mm är en torrprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lättflytande betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd mycket god saltfrostbeständighet.Tryckhållfasthet i lättflytande konsistens C40/50.

Svanen (listad) BASTA

Underlag

Övrigt

Materialåtgång20 kg per m² och 10mm tjocklek
Rekommenderad skikttjocklek15-50mm
VattenbehovCa 1,7 L / 20 kg
UtbyteCa 10 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>5°C
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 6 tim
KonsistensS4 enligt EN 206
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem II/ A-V 52,5 N enligt EN 197-1
BallastNatursand 0-4mm
Vidhäftningsstyrka>2 MPa enligt EN 1542
TryckhållfasthetsklassC40/50 enligt EN 206
Tryckhållfasthet 1 dygn>20 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>55 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Böjdraghållfasthet>8 MPa enligt EN 1015-11
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 enligt EN 206
FrostbeständigMycket god enligt SS 13 72 44 (salt miljö)
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enligt EN 13412
VattentätJa, enligt SS 137214
LufthaltCa 5-8% enligt EN 1015-7
DensitetCa 2200 kg/m3 enligt EN 12190
Vattencementtal (VCT)<0,38
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Löst, ficka