weber REP 45 reparationsbruk

PR00036504

REP 45 är ett byggbart torrbruk med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med hög hållfasthet och normalt en bra vidhäftning och beständighet. REP 45 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt 1504-3.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv, Vägg

  • Reparationsbruk med plastfiber för lagning utan formsättning
  • Reparationsklass R4 EN 1504-3
  • Högt genomkarbonatisernings motstånd

REP 45 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50mm. (50mm på begränsade ytor). Vid tjocka utbredda lagningar påföres bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med horisontellt stöd kan REP 45 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. REP 45 är avsett för lagning av mycket högvärdig betong (lägst C32/40) och där hög hållfasthet fordras. Ett 20mm skikt motstår genomkarbonatisering i 50 år. Vid lagning av betong med normal hållfasthet används REP 25.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber REP 45 reparationsbruk (PDF - 86,03 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber REP 45 (PDF - 118,92 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber REP 45 reparationsbruk (PDF - 177,67 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber REP 45 reparationsbruk (PDF - 282,46 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber REP 45 reparationsbruk (PDF - 685,48 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber REP 45 (PDF - 941,44 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 20 kg/m²/10 mm
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
VattenbehovCa 3,0 L/20 kg
AnvändningstidCa 60 min vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 3-8 tim
BindemedelCem II 52,5 N (Portlandcement)
FiberförstärktJa
BallastNatursand 0–2 mm
TillsatserPolypropylenfiber
VidhäftningsstyrkaMot betong >2,0 MPa
Tryckhållfasthet 3 dygn>25 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>40 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassX0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA1 enl. EN 206-1
ReparationsklassR4 enl. EN 1504-3
FrostbeständigJa, enl. SS 13 72 44 1A (salt miljö)
VattentätJa, enl. SS 137214
Lufthalt5-8%
VattentäthetHög täthet, motsvarar betong C40/50
Vattencementtal (VCT)Ca 0,40
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875411 weber REP 45, 20 kg säck
5200779116 weber REP 45, 1000 kg storsäck