weber REP 45 reparationsbruk

PR00036504

REP 45 är ett byggbart torrbruk med plastfiber avsett för lagning av betong utan formsättning. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lagningsbruk med hög hållfasthet och normalt en bra vidhäftning och beständighet. REP 45 ingår i Webers system för betongreparationer. Reparationsklass R4 enligt 1504-3.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv, Vägg

  • Reparationsbruk med plastfiber för lagning utan formsättning
  • Reparationsklass R4 EN 1504-3
  • Högt genomkarbonatisernings motstånd

REP 45 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus. Avsett för lagning av betong utan formsättning i skikttjocklekar 5-50mm. (50mm på begränsade ytor). Vid tjocka utbredda lagningar påföres bruket i flera skikt. Vid lagning på horisontella ytor eller ytor med horisontellt stöd kan REP 45 påföras i ett skikt. Innehåller plastfiber för minskning av sprickrisk. REP 45 är avsett för lagning av mycket högvärdig betong (lägst C32/40) och där hög hållfasthet fordras. Ett 20mm skikt motstår genomkarbonatisering i 50 år. Vid lagning av betong med normal hållfasthet används REP 25.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber REP 45 reparationsbruk (PDF - 122,92 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber REP 45 (PDF - 118,92 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber REP 45 reparationsbruk (PDF - 177,67 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber REP 45 reparationsbruk (PDF - 282,46 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber REP 45 reparationsbruk (PDF - 533,09 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber REP 45 reparationsbruk (PDF - 685,48 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 20 kg/m² Rep 45 per m² och 10mm tjocklek
Minsta skikttjocklek5mm
Maximal skikttjocklek50mm
VattenbehovCa 3,0 L / 20 kg
AnvändningstidCa 60min vid +20°C
Börjar härda3-8 tim
BindemedelCem II 52,5 N (Portlandcement)
FiberförstärktJa
BallastNatursand 0–2 mm
TillsatserPolypropylenfiber
VidhäftningsstyrkaMot betong >2,0 MPa
Tryckhållfasthet 3 dygn>25 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassX0, XC4, XS2, XD2, XF4, XA1 enligt EN 206-1
ReparationsklassR4 enligt EN 1504-3
FrostbeständigJa, enligt SS 13 72 44 1A (salt miljö)
VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthalt5-8%
VattentäthetHög täthet, motsvarar betong C40/50
Vattencementtal (VCT)0,40
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200875411 weber REP 45, 20 kg säck
5200779116 weber REP 45, 1000 kg storsäck