weber betoheft anl

PR00036756

Betoheft Anl är ett torrbruk baserat på lågalkaliskt cement för slamning av betongytor och armeringsstål före lagning med betong eller bruk. Används även som vidhäftnings slamma vid läggning av plattor i Läggningsbruk C25/30. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt slamningsbruk. Ger vidhäftning och rostskydd. Betoheft Anl ingår i Webers system för betongreparationer.

CE BVB Accepteras BASTA Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld
  • Ger vidhäftning och rostskydd
  • CEM I Portlandscement
  • Lågalkalisk

Betoheft Anl används vid rekonditionering och reparationer av betong utomhus. Betoheft Anl appliceras på rengjorda armeringsstål för att skydda dessa mot korrosion samt som slamningsbruk på väl rengjord betong för att bygga upp vidhäftning mellan den gamla betongen och det nya lagningsbruket. Används också som karbonatiseringsbromsande slamma, fyllning av porer samt ytslamning före målning.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber betoheft anl (PDF - 55,06 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber betoheft anl (PDF - 96,05 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber betoheft anl (PDF - 140,65 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber betoheft anl (PDF - 281,47 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber betoheft anl (PDF - 682,7 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 1 kg/m²/mm
Rekommenderad skikttjocklekCa 2 mm
Maximal skikttjocklek3 mm
VattenbehovCa 1,2 L/5 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 60 min vid 20°C/50% RF
Väntetid mellan appliceringarMinst 1 dygn vid +20°
Torktidca 4 timmar
BindemedelCEM I Portlandscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5mH/LA/SR
BallastNatursand 0–0,25 mm
TillsatserPolymer
Vidhäftningsstyrka>2,0 MPa mot betong
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enl. EN13892-8
Tryckhållfasthet 28 dygnVid +20°C, 30 MPa
ExponeringsklassXO/XS3/XC4/XD3/XF4/XA2 enl. EN 197-1
FrostbeständigJa, enl. SS 137244 (salt miljö)
Lufthalt2-3%
Rekommenderad vattenhalt1,2L/5 kg
VCT/VBTCa 0,50
CE-märkning1504-4
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875378 weber betoheft anl, 20 kg säck

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Reparationsbetong

Järnvägsbron i Ängelholm

Betongbro från tidigt 1900-tal.

Ängelholms vattentorn är målad med betongfärg från Weber
Golvavjämning Ytskydd Reparationsbetong

Ängelholms vattentorn

Ett landmärke som levererar 100 liter vatten i minuten.