weber REP 931 pumpbetong 0-4mm anläggning

Weber Saint-Gobain Sweden AB

REP 931 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig pumpbar betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl a tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 vid lättflytande konsistens. Rep 931 ingår i webers system för betong reparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

Materialåtgång2,0 kg/m²/mm
VattenbehovCa 2,9 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>5°C
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 4 tim
BindemedelAnläggningscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0-4mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enligt EN 1542
TryckhållfasthetsklassC40/50 enligt EN 206
Tryckhållfasthet 1 dygn>20 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>35 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>55 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassXO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206-1
Resistivitet9970 Ωcm (våtlagrade)
FrostbeständigJa, enligt SS 13 72 44 1A
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 GPa enligt EN 13412
VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthaltca 7%, enligt EN 1510-7
Vattencementtal (VCT)Ca 0,40
LagringCa 12 mån på inplastad pall vid vid torr förvaring.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk