weber REP 931 pumpbetong 0-4mm anläggning

PR00036520

REP 931 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig pumpbar betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl a tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 vid lättflytande konsistens. Rep 931 ingår i webers system för betong reparationer. Reparationsklass R4 enligt EN 1504-3

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Anläggnings betong
  • Pumpbar
  • Hållfasthets klass C40/50
  • Där högvärdig och mycket beständig betong krävs
  • Exponerings klass X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2

Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong. REP 931 är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30mm. REP 931 är speciellt lämplig som utfyllnads- och avjämningsbetong. Då REP 931läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha hållfasthet motsvarande lägst C30. REP 931 är speciellt anpassad för att pumpas med en skruv- eller kolvpump.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång2,0 kg/m²/mm
VattenbehovCa 2,9 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>5°C
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 4 tim
BindemedelCEM I Portlandscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0–4 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enligt EN 1542
TryckhållfasthetsklassC40/50 enligt EN 206
Tryckhållfasthet 1 dygn>20 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>35 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>55 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassXO/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt EN 206-1
ReparationsklassR4 enligt 1504-3
Resistivitet9970 Ωcm (våtlagrade)
FrostbeständigJa, enligt SS 13 72 44 1A
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 GPa enligt EN 13412
VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthaltca 7%, enligt EN 1510-7
Vattencementtal (VCT)Ca 0,40
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200875416 weber REP 931, 20 kg säck
5200898498 weber REP 931, bulk

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Betong / Cement / Vägglagning Expanderbetong/Elementfog Pumpbetong Injektering/förankring

Spegeldammen, Skansen

Spegeldammen på Skansen totalrenoverades under 2014. Dammen är nu ett fint hem för Skansens karpar.

Snygg bänkskiva i betong
Betong / Cement / Vägglagning Reparationsbetong

Bänkskivor

Bänkskivorna är gjutna i armerad reparationsbetong och gjuts enligt önkemål, i olika mått, färger och former.

Snyggt handfat i betong
Betong / Cement / Vägglagning Reparationsbetong

Tvättställ/handfat

Bänkskivorna är gjutna i armerad hårdbetong och gjuts enligt önkemål, i olika mått, färger och former.

Snyggt utekök med betongskiva
Betong / Cement / Vägglagning Reparationsbetong

Utekök med betongskiva

Ett stabilt utekök med vacker betongskiva bestående av pumpbetong från Weber.

Weber sponsrar krokodilbassängen i Skansenakvariet
Golvavjämning Reparationsbetong Cement/Bindemedel

Krokodilbassängen, Skansen-Akvariet

Bergväggar av betong från Weber i krokodilernas nyrenoverade anläggning på Skansenakvariet.