weber pumpbetong 0-4 C40/50

PR00036812

Pumpbetong 0-4mm C40/50 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig pumpbar betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl.a. tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 vid lättflytande konsistens.

BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Pumpbar
  • Tryckhållfasthetsklass C40/50

Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong. Pumpbetong 0-4mm är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30mm. Pumpbetong 0-4mm är speciellt lämplig som utfyllnads- och avjämningsbetong där en snabb uttorkning önskas (badrumsgolv, avjämningar av mindre golvytor mm). Då Pumpbetong 0-4mm läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna ha hållfasthet motsvarande lägst K35. Pumpbetong 0-4mm är speciellt anpassad för att pumpas med en skruv- eller kolvpump.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång2,0 kg/m²/mm
VattenbehovCa 2,9 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur>5°C
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 4 tim
BindemedelByggcement alt. Anläggningscement
Cementtyp och -klassByggcement alt. Anläggningscement
BallastNatursand 0-4mm
TryckhållfasthetsklassC40/50
Tryckhållfasthet 1 dygn>35 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>45 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>55 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassX0, XC4, XS3, XD3, XF3 enligt EN 206-1
FrostbeständigJa, XF3 enligt SS 137244
VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthalt7 %
Vattencementtal (VCT)Ca 0,40
LagringCa 12 mån på inplastad pall vid vid torr förvaring.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk