weber kajbetong

PR00038346

Kajbetong 0-4 är en torrbetong. Produkten blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd mycket god beständighet mot frost och tösalt. Tryckhållfasthet C40/50 Konsistensklass S3

Underlag

Övrigt

  • Lågalkalisk
  • Pumpbar
  • Hög beständighet mot salt- och frostangrepp

Kajbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fodras en pumpbar högvärdig och beständig betong. Produkten är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30mm och lämpar sig väl till miljöer förekommande på broar, hamnar, lantbruk lastkajer mm. Då Kajbetongen vanligtvis läggs med vidhäftning till kringliggande betong bör denna uppnå en hållfasthet på minst 35MPa. Kajbetong lämpar sig väl att pumpa i både kolv- och skruvpump.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber kajbetong (PDF - 56,85 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber kajbetong (PDF - 281,62 KB)

Ladda nerSkicka
VattenbehovCa 2,8 L / 20 kg säck
UtbyteCa 10 L / 20 kg säck
AnvändningstidCa 30min
Börjar härdaCa 5 tim
BindemedelCEM I Portlandscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0–4 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>50 MPa enligt EN 12190
TryckhållfasthetsklassC40/50 enligt EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygn>20 MPa enligt EN 12190
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enligt EN 12190
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enligt EN 12190
ExponeringsklassX0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA2
FrostbeständigMycket god, enligt SS 13 72 44 1A
Elasticitetsmodul (E-modul)>20 Gpa enligt EN 13412
VattentätJa, enligt SS 137214
LufthaltCa 7%, enligt EN 1015-7
Vattencementtal (VCT)Ca 0,40
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200875405 weber kajbetong, 20 kg säck