P-märkta betongprodukter

P-märkning av Webers produkter och system garanterar att de har klarat hårda och upprepade tester i verklighetslik miljö.

P-märkta betongprodukter från Weber

P-märkt enligt AMA Anl.

P-märkning är en certifiering och innebär bestyrkande från en oberoende tredje part att en produkts egenskaperi färskt och hårdnat tillstånd uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation.

P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. Det innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE - Research Institutes of Sweden, och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras.

P-märkning av byggprodukter får alltmer betydelsen som intyg av att krav i svenska byggregler uppfylls när gaffelmärket successivt fasas ut till förmån för CE-märket.

P-märkta betongprodukter

Produkterna i listan nedan uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning, Bilaga EB/2, och P-märkt enligt SPCR 040.

P-märkta betongprodukter

P-märkning

P-märkning av Webers produkter och system garanterar att de har klarat hårda och upprepade tester i verklighetslik miljö. Den innebär att kvaliteten säkerställs över tid av oberoende, ofta ackrediterade, laboratorier och revisorer som regelbundet kontrollerar både produktens/systemets prestanda och Webers system för kvalitetssäkring – hela vägen från kund till utfört arbete.

Läs mer om P-märkning