Modernisering av reningsverket i Sickla

Referensobjekt

Vid moderniseringen av reningsverket i Sickla användes Webers lösning för injekteringsgjutning

Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk strax söder om centrala Stockholm byggs ut och genomgår en omfattande modernisering. Anläggningen täcker en mycket stor yta och hela 530 000 m³ berg sprängs ut runt ett befintligt reningsverk under Hammarbybacken.

Unik metod för gjutning

För projektet hade SVOA föreskrivit injekteringsgjutning, en unik och effektiv metod vid gjutning av grova konstruktioner där värmeutveckling och krympning i betongen kan minimeras under härdningsförloppet. Injekteringsgjutmetoden valdes till Sicklaprojektet främst för att begränsa den krympning som normalt sett sker i betong under de följande månaderna efter gjutning. Just krympning hade blivit ett extra stort problem i detta projekt då man eftersträvar en fullgod anslutning med närmare 100% kontaktyta mot bergtunnelns tak, väggar och golv. 

Weber har utvecklat produkten weber prepakt injekt, som används vid gjutningsmetoden och som ger bergsliknande egenskaper. Tillsammans med Veidekke anpassades produkten till ett bra koncept och produktionsflöde för projektet. Unikt för projektet är att det gjuts i ett slutet utrymme, en gammal tunneldel, med en förbyggd form där injekteringsbetong pumpas in genom ett anslutningsrör.

Fakta

Objekt: Bergtunnel

Ort: Sickla

Entreprenör: Veidekke

Byggår: 2022-

Produkter från Weber: weber prepakt injekt

llustration från Stockholm vatten och avfall