Fritidshus på Lisö, Stockholm skärgård

Fritidshus i harmoni med kringliggande natur

På Lisö, en halvö i Stockholms södra skärgård har arkitekten Katarina Lundeberg byggt ett fritidsboende i gedigna och hållbara materialval. Tomten ligger på en udde och delvis på ett berg vilket innebar vissa utmaningar eftersom det inte var ett alternativ att ta dit en pumpbil och Katarina ville ha platsgjuten betong.

Med hjälp av Webers portabla pump, Duo-Mix 2000, var det möjligt att blanda och pumpa drygt 2 ton betong till grunden. Eftersom man inte ville spränga utan bevara berget gjordes grunden som två långa sockelbalkar med luft emellan så att huset möter berget. Murstocken murades och sedan gjöt man en blandning av vitbetong och grovbetong på utsidan.  

På betonggrunden är det en KLT-stomme som är exponerad invändigt, isolering i träfiberisolering samt ramsågad panel från Åttersta såg i Gästrikland. Katarina har också valt ett koppartak med lång livslängd. 
 

Fakta

Objekt: Fritidshus, Lisö 
Byggår: 2018-2019
Arkitekt och Byggherre: Katarina Lundeberg In Praise of Shadows Arkitektur
Produkter och maskiner: weber pumpbetong 0-4, weber grovbetong C32/40, weber vitbetong. Materialet till grunden pumpades med en blandarpump Duo-Mix 2000