weber EXM 731 expanderande fogbetong tix

PR00036383

Tixotrop expanderande fogbetong för fyllning av t ex betongelementfogar eller stenmursfogar från 10mm och uppåt. EXM 731 är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt tixotropt, expanderande, frostbeständigt och pumpbart bruk. Tryckhållfasthet >40MPa. EXM 731 finns även i en vintervariant, EXM 741 som kan användas ner till - 10°C.

Svanen (listad) P-märkt BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Frostbeständigt
  • Pumpbart

Användningsområdet är stort eftersom vidhäftnings- och pumpegenskaper normalt är bra. EXM 731 är avsett för fogning mellan betongelement med fogar från ca 10mm där en god vidhäftning och täthet erfordras. EXM 731 kan även användas till förstärkning och fogning av gamla stenbroar och kajer, fogning av betong och stenmurar, större sprickor i betong och hålkäl mellan t ex vägg och balkongplatta mm. Genom sin tixotropa konsistens är EXM 731 mycket lämplig för vertikala fogar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
VattenbehovMax 3,5 L/20 Kg
UtbyteCa 10 L/20 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 30 min vid 20°C/50% RF
Öppentid0,5 N/mm efter 180 min enl. SS 137126:2005
Börjar härdaCa 4 tim
KonsistensTixotrop
BindemedelSnabbcement
Cementtyp och -klassCem I 52,5R, enligt EN 197-1
BallastNatursand 0–1 mm
TillsatserVidhäftningsförbättrare och konsistensgivare
Tryckhållfasthet 1 dygnEN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav.
Tryckhållfasthet 7 dygnEN 196-1:2005 ≥30 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥30 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. >30 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 28 dygnEN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. >40 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning<2,0 ‰ efter 231 dygn enl. SS 137215:2000
Krympning 28 dygn< 1,5 ‰ enl. SS 137215:2000
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD2/XF4/XA1
Resistivitet6000 Ωcm (våtlag)
FrostbeständigMycket god, enl. SS137244:2005 1A
VattentätJa, enl. SS 137214
Lufthalt5-10% enl. SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt≤0,1% enl. SS-EN 196-2:2013
ExpansionMax 4% enl. SS-EN 137540:2008
VCT/VBTCa 0,50
CE-märkningKlass EN 1504-6. Dop-SE 0226 enl. cert 0402
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,321 kg CO₂e/kg
VattenseparationIngen separation enl. SS-EN 137540:2008
Artikelnummer Beskrivning
5200678687 weber EXM 731, 1000 kg storsäck
5200859208 weber EXM 731, 20 kg säck

Referenser

Weber Sverige
Betong / Cement / Vägglagning Expanderbetong/Elementfog Pumpbetong Injektering/förankring

Spegeldammen, Skansen

Spegeldammen precis innanför entrén på Skansen totalrenoverades under 2014. Bottenplattan i berget injekterades med Injekt 30 cement. Kanten runt dammen har gjutits om med weber rep 931 och alla ...