weber EXM 731 expanderande fogbetong tix

PR00036383

Tixotrop expanderande fogbetong för fyllning av t ex betongelementfogar eller stenmursfogar från 10mm och uppåt. EXM 731 är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt tixotropt, expanderande, frostbeständigt och pumpbart bruk. Tryckhållfasthet >40MPa. EXM 731 finns även i en vintervariant, EXM 741 som kan användas ner till - 10°C.

Svanen (listad) P-märkt BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Övrigt

  • Frostbeständigt
  • Pumpbart

Användningsområdet är stort eftersom vidhäftnings- och pumpegenskaper normalt är bra. EXM 731 är avsett för fogning mellan betongelement med fogar från ca 10mm där en god vidhäftning och täthet erfordras. EXM 731 kan även användas till förstärkning och fogning av gamla stenbroar och kajer, fogning av betong och stenmurar, större sprickor i betong och hålkäl mellan t ex vägg och balkongplatta mm. Genom sin tixotropa konsistens är EXM 731 mycket lämplig för vertikala fogar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
VattenbehovMax 3,5l /20 Kg
UtbyteCa. 10l/ 20 kg säck
Appliceringstemperatur> 5 °C
Användningstid+ 20°C 30min
Öppentid0,5 N/mm efter 180 min enligt SS 137126:2005
Börjar härdaCa 4 tim
KonsistensTixotrop
BindemedelSnabbcement
Cementtyp och -klassCem I 52,5R, enligt EN 197-1
BallastNatursand 0–1 mm
TillsatserVidhäftningsförbättrare och konsistensgivare
Tryckhållfasthet 1 dygnEN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav.
Tryckhållfasthet 7 dygnEN 196-1:2005 ≥30 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥30 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. >30 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 28 dygnEN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. >40 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning<2,0 ‰ efter 231 dygn enligt SS 137215:2000
Krympning 28 dygn< 1,5 ‰ enligt SS 137215:2000
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD2/XF4/XA1
Resistivitet6000Ωcm (våtlagrade)
FrostbeständigMycket god, enligt SS137244:2005 1A
VattentätJa, enligt SS 137214
Lufthalt5-10 % enligt SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt<0,1% av cement enligt EN 196-2:2013
ExpansionMax 4 % enligt SS-EN 137540:2008
Vattencementtal (VCT)<0,5
CE-märkningKlass EN 1504-6. Dop-SE 0226 enligt cert 0402
P-märkningKlass CR 059. Cert nr. 125703/cert 1002
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,321 kg CO₂e/kg
VattenseparationIngen separation enligt SS-EN 137540:2008
Artikelnummer Beskrivning
5200859208 weber EXM 731, 20 kg säck
5200678687 weber EXM 731, 1000 kg storsäck

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Betong / Cement / Vägglagning Expanderbetong/Elementfog Pumpbetong Injektering/förankring

Spegeldammen, Skansen

Spegeldammen på Skansen totalrenoverades under 2014. Dammen är nu ett fint hem för Skansens karpar.