weber EXM 725 expanderbetong grov anl

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Expanderbetong Grov Anl är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Grov Anl ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingående Anläggningscement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C50/60. Expanderbetong Grov Anl uppfyller högt ställda krav och har anlänts till ett flertal större anläggnings projekt, Storabältsbron, Öresundsbron, Citytunneln mm. Produkten uppfyller krav på undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt SPCR 059. Och CE-märkt enligt EN 1504-6 Förankring

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

  • Pumpbar
  • Sulfatresistent
  • P-märkt
  • Uppfyller kraven enligt AMA Anläggning

Används i skikttjocklekar 30-300mm. Särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns.Expanderbetong Grov Anl är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, cisterner m.m. Expanderbetong Grov Anl är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten. Expanderbetong Grov Anl har en lättflytande (rinnande) konsistens och är lämplig för pumpning.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad

weber EXM 725 (EN) (PDF - 58,3 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weber EXM 725 (PDF - 140,91 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weber EXM 725 (PDF - 120,83 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weber EXM 725 (PDF - 465,64 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weber EXM 725 expanderbetong grov anl (PDF - 508,86 KB)

Ladda nerSkicka
Rekommenderad skikttjocklek30-300mm
Vattenbehov2,2/20 kg (11%)
Utbyteca 11l/20 kg
Appliceringstemperatur> + 5 °C
Användningstidca 30min
Öppentid0,5 N/mm efter 200 min enligt SS 137126:2005
Börjar härdaCa 4 tim
Härdningstid9h 30min enligt SS 13 71 26
Konsistens360-445mm enligt SP-metod 1651
BindemedelAnläggningscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5 N MH/SR 3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0-4mm
TryckhållfasthetsklassC50/60 enligt SS-EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. >20 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 3 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. >55 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 28 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. 70 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning1,2 ‰ efter 231 dygn enligt SS 137215:2000
Krympning 28 dygn< 0,8 ‰ enligt SS 137215:2000
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt SS-EN 206-1
Resistivitet10000Ωcm (våtlag)
FrostbeständigMycket god, enligt SS 137244:2005 1A
VattentätJa, enligt SS 13 72 14
Lufthaltca 3% enligt SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt≤0,1% av cement enligt SS-EN 196-2:2013
Expansion0,5-2,5 % enligt SS-EN 137540:2008
Vattencementtal (VCT)Ca 0,35
Utfyllnadsförmåga≤50 porer med storlek 20-20 mm2 enligt SP-metod 1614
CE-märkningDop-SE 0224 enligt cert 0402, EN 1504-6
P-märkningKlass CR059, cert nr. 125701/cert 1002
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
VattenseparationIngen separation enligt SS 137540:2008

Guide och video