weber EXM 725 expanderbetong grov anl

PR00036379

Expanderbetong Grov Anl är en torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Grov Anl ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingående Anläggningscement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C50/60. Expanderbetong Grov Anl uppfyller högt ställda krav och har anlänts till ett flertal större anläggnings projekt, Storabältsbron, Öresundsbron, Citytunneln mm. Produkten uppfyller krav på undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt SPCR 059. Och CE-märkt enligt EN 1504-6 Förankring

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Svanen (listad)

Underlag

Golv, Övrigt

  • Pumpbar
  • Sulfatresistent
  • P-märkt
  • Uppfyller kraven enligt AMA Anläggning

Används i skikttjocklekar 30-300mm. Särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns.Expanderbetong Grov Anl är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, cisterner m.m. Expanderbetong Grov Anl är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten. Expanderbetong Grov Anl har en lättflytande (rinnande) konsistens och är lämplig för pumpning.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber EXM 725 (PDF - 62,3 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber EXM 725 expanderbetong grov anl (PDF - 140,91 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber EXM 725 expanderbetong grov anl (PDF - 280,63 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber EXM 725 expanderbetong grov anl (PDF - 673,81 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber EXM 725 expanderbetong grov anl (PDF - 508,86 KB)

Ladda nerSkicka
Rekommenderad skikttjocklek30-300mm
Vattenbehov2,2/20 kg (11%)
Utbyteca 11l/20 kg
Appliceringstemperatur> + 5 °C
Användningstidca 30min
Öppentid0,5 N/mm efter 200 min enligt SS 137126:2005
Börjar härdaCa 4 tim
Härdningstid9h 30min enligt SS 13 71 26
Konsistens365-445mm enligt SP-metod 1651
BindemedelCEM I Portlandscement
Cementtyp och -klassCem I 42,5 N MH/SR 3/LA enligt EN 197-1
BallastNatursand 0–4 mm
TryckhållfasthetsklassC50/60 enligt SS-EN 206-1
Tryckhållfasthet 1 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. >20 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 7 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. >55 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 28 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥60 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥60 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. 60 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning1,2 ‰ efter 231 dygn enligt SS 137215:2000
Krympning 28 dygn< 0,8 ‰ enligt SS 137215:2000
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enligt SS-EN 206-1
Resistivitet10000Ωcm (våtlag)
FrostbeständigMycket god, enligt SS 137244:2005 1A
VattentätJa, enligt SS 13 72 14
Lufthaltca 2-5% enligt SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt≤0,1% av cement enligt SS-EN 196-2:2013
Expansion0,5-2,5 % enligt SS-EN 137540:2008
Vattencementtal (VCT)Ca 0,35
Utfyllnadsförmåga≤50 porer med storlek 20-20 mm2 enligt SP-metod 1614
CE-märkningDop-SE 0224 enligt cert 0402, EN 1504-6
P-märkningKlass CR059, cert nr. 125701/cert 1002
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
VattenseparationIngen separation enligt SS 137540:2008
Artikelnummer Beskrivning
5200859212 weber EXM 725, 20 kg säck
5200779105 weber EXM 725, 1000 kg storsäck

Guide och video

Referenser

Renovering av Stiftelsen Konung Oscar I:s minne, Citybanan
Betong / Cement / Vägglagning Injektering/förankring Expanderbetong/Elementfog Cement/Bindemedel

Stiftelsen Konung Oscar I:s minne, Citybanan

Huset - som kallas Stiftelsen - har fyra våningar, två flyglar och väger cirka 12 000 ton. Alldeles under ena flygeln och ena halvan av huvudbyggnaden ska Citybanan passera.

Älvsjöbågen Citybanan
Golvavjämning Expanderbetong/Elementfog

Älvsjöbågen Citybanan, Stockholm

Älvsjöbågen är en cirka 1,4 kilometer lång järnvägsbro som byggs över spårområdet i Årsta.

Renovering station Odenplan, Citybanan
Golvavjämning Sprutbetong Expanderbetong/Elementfog Cement/Bindemedel

Station Odenplan, Citybanan

Entreprenaden omfattar bygget av station Stockholm Odenplan (under mark) och en bergtunneldel norr om stationen upp mot Tomteboda.