weber EXM 724 expanderbetong super 8mm

PR00036380

EXM 724 är ett torrbruksprodukt. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Ingående Anläggnings-cement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C72/90.

BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv, Övrigt

Används i skikttjocklekar 50-500mm, särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns och extra hög hållfasthet önskas. EXM 724 är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av betong- och stålkonstruktioner, brolager, cisterner m.m. EXM 724 används också vid andra gjutningsarbeten, där krav på god vattentäthet och extra hög tryckhållfasthet eftersträvas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Rekommenderad skikttjocklek50-500mm
VattenbehovCa 2,2 L / 20 kg säck
UtbyteCa 10 L / 20 kg säck
Appliceringstemperatur> 5 °C
Användningstid30min
Börjar härdaCa 4 tim
KonsistensLättflytande
BindemedelCEM I Portlandscement
BallastNatursand 0–8 mm
TryckhållfasthetsklassC72/90
Tryckhållfasthet 1 dygn>45 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>60 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>70 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>90 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
ExponeringsklassX0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA2 enligt EN 206-1
FrostbeständigJa, enligt SS 13 72 44 (salt miljö)
VattentätJa, enligt SS 137214
Expansion0,5 - 2 %
Vattencementtal (VCT)Ca 0,3
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200875394 weber EXM 724, 20 kg säck