weber EXM 721

PR00036377

EXM 721 är ett torrbruksprodukt. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Ingående Anläggnings-cement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig. Tryckhållfasthetsklass C72/90.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

  • EXM 721 är en expanderbruksprodukt
  • lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk
  • Ingående CEM I Protlandcement cement är lågalkaliskt och gör produkten sulfatbeständig
  • Tryckhållfasthetsklass C72/90

Används i skikttjocklekar 30-300mm, särskilt lämpligt där krav på total utfyllnad finns och extra hög hållfasthet önskas. EXM 721 är avsett för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av betong- och stålkonstruktioner, brolager, cisterner m.m. EXM 721 används också vid andra gjutningsarbeten, där krav på god vattentäthet och extra hög tryckhållfasthet eftersträvas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber EXM 721 (PDF - 128,31 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber EXM 721 (PDF - 125,09 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber EXM 721 (PDF - 138,84 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber EXM 721 (PDF - 281 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber EXM 721 (PDF - 673,36 KB)

Ladda nerSkicka
Minsta skikttjocklek30 mm
Maximal skikttjocklek300 mm
VattenbehovCa 2,2 L/20 kg
UtbyteCa 10 L/20 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 30 min vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 4 tim
KonsistensLättflytande
BindemedelCEM I Portlandscement
BallastNatursand 0–4 mm
TryckhållfasthetsklassC72/90
Tryckhållfasthet 1 dygn>25 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 3 dygn>50 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygn>70 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>90 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning 28 dygn1,0 ‰
Krympning 56 dygn1,1 ‰
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 enl. EN 206-1
FrostbeständigJa, enl. SS 13 72 44 (salt miljö)
VattentätJa, enl. SS 137214
Expansion0,5 - 2%
VCT/VBTCa 0,3
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200859211 weber EXM 721, 20 kg säck