weber EXM 715 expanderande köldbetong

Weber Saint-Gobain Sweden AB

EXM 715 är en certifierad vinterbetong. Blandas endast med vatten för att få en expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader. Ingående tillsatsmedel medför expansion, förbättrade bruksegenskaper och förmåga att ge tryckhållfasthet även vid temperatur under 0°C. När EXM 715 efter nedfrysning tinas fortsätter därefter tryckhållfasthetstillväxten och uppnår snabbt beroende på temperaturen, 40MPa. Vid gjutning expanderar massan i färskt tillstånd, vilket eliminerar risken för otillräcklig utfyllnad. Expansionen orsakar dock normalt ej större spänningar på formar än att gängse dimensionering är tillräcklig. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk ner till - 10°C enl. AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059. Och CE märkt enligt EN 1504-6 förankringsbruk.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

Rekommenderad skikttjocklek15-300mm
VattenbehovCa 2,5l/20 kg (12,7%)
Utbyteca 10l / 20 kg
Appliceringstemperatur> -10°C
Användningstidca 25 min, vid 20°C
Öppentid0,5 N/mm efter 180 min enligt SS 137126:2005
Börjar härdaca 1 tim
Härdningstid4 timmar enligt SS 137126
Konsistens380-450mm enligt RISE-metod 1651
BindemedelPortlandcement, Cem I 42,5N MH/SR/LA och Cem I 52,5R
BallastNatur 0-4mm
Kan fås med vintertillsatsDisplay
Tryckhållfasthet 1 dygnEN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. >25 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm. Vid -10°C 15 MPa.
Tryckhållfasthet 3 dygn>55 MPa enligt EN 12390-3. EN 196-1:2005 >10 MPa vid -10°C
Tryckhållfasthet 7 dygnEN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. >40 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 28 dygnEN 196-1:2005 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. >50 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
EN 196-1:2005 >30 MPa vid -10°C
För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning 28 dygn<1,9‰ enligt SS 137215:2000
ExponeringsklassX0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 enligt EN 206-1
Resistivitet7200 Ωcm (våtlagrad)
FrostbeständigMycket god, enligt SS 137244:2005 1A
VattentätJa, enligt SS 137214
LufthaltCa 5 % enligt SS-EN 1015-7:1999
Rekommenderad vattenhalt12,7 %
Kloridhalt<0,1% av cementhalt enligt EN 196-2:2013
Expansion0-2 % enligt SS-EN 137540:2008
Vattencementtal (VCT)ca 0,39
Utfyllnadsförmåga≤50 porer med storlek 20-20 mm2 enligt SP-metod 1614
CE-märkningDop-SE 0221 enligt cert 0402
P-märkningCert nr. 125716/cert 1002
LagringHållbarhetstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen. Förvaras torrt.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
VattenseparationIngen separation, enligt SS 137540:2008