weber EXM 715 expanderande köldbetong

PR00036375

EXM 715 är en certifierad vinterbetong. Blandas endast med vatten för att få en expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader. Ingående tillsatsmedel medför expansion, förbättrade bruksegenskaper och förmåga att ge tryckhållfasthet även vid temperatur under 0°C. När EXM 715 efter nedfrysning tinas fortsätter därefter tryckhållfasthetstillväxten och uppnår snabbt beroende på temperaturen, 40MPa. Vid gjutning expanderar massan i färskt tillstånd, vilket eliminerar risken för otillräcklig utfyllnad. Expansionen orsakar dock normalt ej större spänningar på formar än att gängse dimensionering är tillräcklig. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk ner till - 10°C enl. AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059. Och CE märkt enligt EN 1504-6 förankringsbruk.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

  • Certifierad vinterbetong
  • Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader
  • Uppfyller kraven i EN 1504-6, förankringsbruk

Används vid gjutningsarbeten om 15-300mm. Klarar klimat ner till -10°C.

Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber EXM 715 (PDF - 129,67 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber EXM 715 expanderande köldbetong (PDF - 140,93 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber EXM 715 expanderande köldbetong (PDF - 295,61 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber EXM 715 expanderande köldbetong (PDF - 680,13 KB)

Ladda nerSkicka
Minsta skikttjocklek15 mm
Maximal skikttjocklek300 mm
VattenbehovCa 2,6 L/20 kg
UtbyteCa 10 L/20 kg
Appliceringstemperatur> -10°C
AnvändningstidCa 25 min vid 20°C/50% RF
Öppentid0,5 N/mm efter 180 min enl. SS 137126:2005
Börjar härdaCa 1 tim
Härdningstid6 tim 25min enl. SS 137126
Konsistens350-420 mm enl. SP-metod 1651
BindemedelPortlandcement, Cem I 42,5N MH/SR/LA och Cem I 52,5R
BallastNatursand 0–4 mm
Kan fås med vintertillsatsJa
Tryckhållfasthet 1 dygnEN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. >25 MPa enl. EN 12390-3, kub 100mm.
Tryckhållfasthet 3 dygn>30 MPa enl. EN 12390-3. EN 196-1:2005 >10 MPa vid -10°C
Tryckhållfasthet 7 dygnEN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. >40 MPa enl. EN 12390-3, kub 100mm.
Tryckhållfasthet 28 dygnEN 196-1:2005 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. >50 MPa enl. EN 12390-3, kub 100mm.
EN 196-1:2005 >30 MPa vid -10°C

Krympning 28 dygn<1,9‰ enl. SS 137215:2000
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 enl. EN 206-1
Resistivitet7200 Ωcm (våtlag)
FrostbeständigMycket god, enl. SS 137244:2005 1A
VattentätJa, enl. SS 137214
LufthaltCa 2-5% enl. SS-EN 1015-7:1999
Rekommenderad vattenhalt0.127
Kloridhalt≤0,1% enl. SS-EN 196-2:2013
Expansion0-2% enl. SS-EN 137540:2008
VCT/VBTCa 0,39
Utfyllnadsförmåga≤50 porer med storlek 20-20 mm2 enl. SP-metod 1614
CE-märkningDop-SE 0221 enl. cert 0402
P-märkningCert nr. 125716/cert 1002
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
VattenseparationIngen separation, enl. SS 137540:2008
Artikelnummer Beskrivning
5200859207 weber EXM 715, 20 kg säck
5200779092 weber EXM 715, 1000 kg storsäck