weber EXM 712 expanderbetong snabb grov

PR00036378

Blandas endast med vatten för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader(köldbetongegenskaper). Tryckhållfasthetsklass C32/40.

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Svanen (listad)

Underlag

Golv, Övrigt

  • EXM 712 är en expanderbetongprodukt för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa
  • Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader

EXM 712 är i första hand avsedd för gjutningar där snabb tillstyvnad och kort avformningstid önskas (ca 45min). Betongen möjliggör även gjutning i låga temperaturer (ned till -10°C) utan att avformningstiden påverkas.EXM 712 används främst i skikttjocklekar från 30mm. EXM 712 används vid undergjutningar av prefabkonstruktioner, stål- och betongpelare, betongelement och maskiner samt för fastgjutning av t ex räcken mm. Galvaniserat stål och aluminium, som skall ingjutas måste skyddsmålas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under -10°C
Rekommenderad skikttjocklek0–30 mm
VattenbehovCa 2,8 L/20 kg
UtbyteCa 11 L/20 kg
AnvändningstidCa 15 min vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 30-60min
KonsistensLättflytande
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand 0–4 mm
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>25 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
>5 MPa vid -10°C
Tryckhållfasthet 3 dygn>30 MPa enl. EN 12390-3, >15 MPa vid -10°C
Tryckhållfasthet 7 dygn>35 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enl. EN 12390-3
ExponeringsklassX0/XC4/XS2/XD2/XF2/XA1 enl. EN 206-1
FrostbeständigJa, XF2 enl. SS 13 72 44 (ej salt miljö)
VattentätJa, enl. SS 137214
LufthaltCa 5%
Expansion0,5-2%
VCT/VBTCa 0,45
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875392 weber EXM 712, 20 kg säck