weber EXM 712 expanderbetong snabb grov

PR00036378

Blandas endast med vatten för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader(köldbetongegenskaper). Tryckhållfasthetsklass C32/40.

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Svanen (listad)

Underlag

Golv, Övrigt

  • EXM 712 är en expanderbetongprodukt för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa
  • Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader

EXM 712 är i första hand avsedd för gjutningar där snabb tillstyvnad och kort avformningstid önskas (ca 45min). Betongen möjliggör även gjutning i låga temperaturer (ned till -10°C) utan att avformningstiden påverkas.EXM 712 används främst i skikttjocklekar från 30mm. EXM 712 används vid undergjutningar av prefabkonstruktioner, stål- och betongpelare, betongelement och maskiner samt för fastgjutning av t ex räcken mm. Galvaniserat stål och aluminium, som skall ingjutas måste skyddsmålas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under -10°C
Rekommenderad skikttjocklek> 30mm
VattenbehovCa 2,8 L / 20 kg säck
UtbyteCa 11 L / 20 kg säck
AnvändningstidCa 15min, vid 20°C
Börjar härdaCa 30-60min
KonsistensLättflytande
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand 0–4 mm
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>25 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
>5 MPa vid -10°C
Tryckhållfasthet 3 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3, >15 MPa vid -10°C
Tryckhållfasthet 7 dygn>35 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enligt EN 12390-3
ExponeringsklassX0, XC4, XS2, XD2, XF2, XA1 enligt EN 206-1
FrostbeständigJa, XF2 enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö)
VattentätJa, enligt SS 137214
LufthaltCa 5 %
Expansion0,5-2 %
Vattencementtal (VCT)< 0,45
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen vid torr förvaring.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875392 weber EXM 712, 20 kg säck