weber EXM 711 expanderbetong snabb fin

PR00036376

EXM 711 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader (köldbetongegenskaper).Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

  • Snabbt tillstyvnande
  • Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader
  • Expanderande

EXM 711 är i första hand avsedd för gjutningar där snabb tillstyvnad och kort avformningstid önskas (ca 45min). Betongen möjliggör även gjutning i låga temperaturer (ned till -10°C) utan att avformningstiden påverkas.EXM 711 används främst i skikttjocklekar 15-100mm. EXM 711 används vid undergjutningar av prefabkonstruktioner, stål- och betongpelare, betongelement och maskiner och för fastgjutning av t ex räcken mm. Galvaniserat stål och aluminium, som skall ingjutas måste skyddsmålas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Bör ej användas i mixerpump
Rekommenderad skikttjocklek10-100mm
VattenbehovCa 3,6l per 20 kg säck
UtbyteCa 11l per 20 kg säck
AnvändningstidCa 15min, vid 20°C
Börjar härdaCa 30-60min
KonsistensLättflytande
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand 0–1 mm
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>30 MPa enligt EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
>10 MPa vid -10°C
Tryckhållfasthet 3 dygn>35 MPa enligt EN 12390-3, >20 MPa -10°
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enligt EN 12390-3
ExponeringsklassX0, XC4, XS2, XD2, XF2, XA1 enligt EN 206-1
FrostbeständigJa, enligt SS 13 72 44 (ej salt miljö) XF2
LufthaltCa 5 %
Expansion0,5-2 %
Vattencementtal (VCT)< 0,45
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen vid torr förvaring.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200859210 weber EXM 711, 20 kg säck
5200779100 weber EXM 711, 1000 kg storsäck