weber EXM 711 expanderbetong snabb fin

PR00036376

EXM 711 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader (köldbetongegenskaper).Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

  • Snabbt tillstyvnande
  • Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader
  • Expanderande

EXM 711 är i första hand avsedd för gjutningar där snabb tillstyvnad och kort avformningstid önskas (ca 45min). Betongen möjliggör även gjutning i låga temperaturer (ned till -10°C) utan att avformningstiden påverkas.EXM 711 används främst i skikttjocklekar 10-100mm. EXM 711 används vid undergjutningar av prefabkonstruktioner, stål- och betongpelare, betongelement och maskiner och för fastgjutning av t ex räcken mm. Galvaniserat stål och aluminium, som skall ingjutas måste skyddsmålas.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under -10°C
  • Bör ej användas i mixerpump (se bra att veta)
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber EXM 711 (PDF - 116,22 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber EXM 711 expanderbetong snabb fin (PDF - 143,2 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber EXM 711 expanderbetong snabb fin (PDF - 291,93 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber EXM 711 expanderbetong snabb fin (PDF - 677,06 KB)

Ladda nerSkicka
Minsta skikttjocklek10 mm
Maximal skikttjocklek100 mm
VattenbehovCa 3,6 L/20 kg
UtbyteCa 10 L/20 kg
AnvändningstidCa 15 min vid 20°C/50% RF
Börjar härdaCa 30-60min
KonsistensLättflytande
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand 0–1 mm
TryckhållfasthetsklassC32/40
Tryckhållfasthet 1 dygn>30 MPa enl. EN 12390-3. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
>10 MPa vid -10°C
Tryckhållfasthet 3 dygn>35 MPa enl. EN 12390-3, >20 MPa -10°
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enl. EN 12390-3
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enl. EN 12390-3
ExponeringsklassX0/XC4/XS2/XD2/XF2/XA1 enl. EN 206-1
FrostbeständigJa, enl. SS 13 72 44 (ej salt miljö) XF2
LufthaltCa 5%
Expansion0,5-2%
VCT/VBTCa 0,45
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200859210 weber EXM 711, 20 kg säck
5200779100 weber EXM 711, 1000 kg storsäck