weber EXM 703 expanderbetong grov

PR00036369

Expanderbetong Grov är en certifierad torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Grov ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlat aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Weber Expanderbetong Grov ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059.

Svanen (listad) P-märkt BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

  • Lättflytande
  • Expanderande
  • Frostbeständigt

Används i skikttjocklekar 30-300mm. Särskilt lämpligt där alla sidor är givna och där krav på total utfyllnad finns. Expanderbetong Grov är avsedd för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare mm. Expanderbetong Grov är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber EXM 703 expanderbetong grov (PDF - 147,46 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber EXM 703 (PDF - 127,75 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber EXM 703 expanderbetong grov (PDF - 143,77 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber EXM 703 expanderbetong grov (PDF - 281,12 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber EXM 703 expanderbetong grov (PDF - 673,53 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber EXM 703 expanderbetong grov (PDF - 569,04 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber EXM 703 expanderbetong grov (PDF - 1,93 MB)

Ladda nerSkicka
Rekommenderad skikttjocklek30-300mm
Minsta skikttjocklek30mm
Maximal skikttjocklek300mm
VattenbehovMax 2,2 l/ 20 kg
Utbyteca 10 l/20 kg
Appliceringstemperatur> 5 °C
Användningstid30min
Öppentid0,5 N/mm efter 200 min enligt SS 137126:2005
Börjar härdaca 4 tim
Konsistens380-450mm enligt SP-metod 1651
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA och Cem I 52,5R
FiberförstärktNej
BallastNatursand 0–4 mm
Tryckhållfasthet 1 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥30 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥30 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. >30 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 7 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. >55 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 28 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥60 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥60 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. >60 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning 28 dygn< 0,8 ‰ enligt SS 137215:2000
Krympning 56 dygn< 1,0 ‰ enligt SS 137215:2000
ExponeringsklassX0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 enligt EN 206-1
FrostbeständigMycket god, enligt SS 137244:2005 1A
VattentätJa, enligt SS 13 72 14
Lufthalt2-5% enligt SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt<0,1% av cement enligt EN 196-2:2013
Expansion0,5-2 % enligt SS 137540:2008
Vattencementtal (VCT)ca 0,35
Utfyllnadsförmåga≤50 porer med storlek 20-20 mm2 enligt SP-metod 1614
CE-märkningEN 1504-6, Dop-SE 0220 enligt cert 0402
P-märkningCR059, Cert nr. 125701 enligt cert 1002
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,344 kg CO₂e/kg
VattenseparationIngen separation enligt SS 137540:2008
Artikelnummer Beskrivning
5200853373 weber EXM 703, 20 kg säck
5200888732 weber EXM 703, 1000 kg storsäck
5200779099 weber EXM 703, pumpbil

Guide och video