weber EXM 703 expanderbetong grov

PR00036369

Expanderbetong Grov är en certifierad torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Grov ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlat aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Weber Expanderbetong Grov ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning.

Svanen (listad) BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

  • Lättflytande
  • Expanderande
  • Frostbeständigt

Används i skikttjocklekar 30-300mm. Särskilt lämpligt där alla sidor är givna och där krav på total utfyllnad finns. Expanderbetong Grov är avsedd för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare mm. Expanderbetong Grov är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Minsta skikttjocklek30 mm
Maximal skikttjocklek300 mm
VattenbehovMax 2,2 L/20 kg
UtbyteCa 10 L/20 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 30 min vid 20°C/50% RF
Öppentid0,5 N/mm efter 200 min enl. SS 137126:2005
Börjar härdaCa 4 tim
Konsistens380-450mm enl. SP-metod 1651
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA och Cem I 52,5R
BallastNatursand 0–4 mm
Tryckhållfasthet 1 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥30 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥30 MPa efter 1 dygn, lägsta krav. >30 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 7 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav. >55 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 28 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥60 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. EN 12190 ≥60 MPa efter 28 dygn, lägsta krav. >60 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning 28 dygn< 0,8 ‰ enl. SS 137215:2000
Krympning 56 dygn< 1,0 ‰ enl. SS 137215:2000
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 enl. EN 206-1
FrostbeständigMycket god, enl. SS 137244:2005 1A
VattentätJa, enl. SS 13 72 14
Lufthalt2-5% enl. SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt≤0,1% enl. SS-EN 196-2:2013
Expansion0,5-2% enl. SS 137540:2008
VCT/VBTCa 0,35
Utfyllnadsförmåga≤50 porer med storlek 20-20 mm2 enl. SP-metod 1614
CE-märkningEN 1504-6, Dop-SE 0220 enl. cert 0402
P-märkningCR059, Cert nr. 125701 enl. cert 1002
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,344 kg CO₂e/kg
VattenseparationIngen separation enl. SS 137540:2008
Artikelnummer Beskrivning
5200853373 weber EXM 703, 20 kg säck
5200888732 weber EXM 703, 1000 kg storsäck
5200779099 weber EXM 703, pumpbil

Guide och video