weber EXM 701 expanderbruk

PR00036371

Expanderbruk är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en expanderande massa. Speciellt avsett för tunna undergjutningar. Expanderbruk ger normalt en god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Expanderbruk ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar eller liknande. Tryckhållfasthet >50MPa Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv, Övrigt

  • Under-/ingjutningar – speciellt för tunna skikt (5-50mm)
  • Mycket god vidhäftning till stål

Expanderbruk används i skikttjocklekar upp till 50mm vid betonggjutningar, där gjutställets alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns. Expanderbruk används vid undergjutning av stål- och betongpelare, brolager och betongelement samt för fastgjutning av bultar, räckesståndare och pelare i pelarholkar. Expanderbruk är också lämpligt för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten. Expanderbruk är genom sin sammansättning speciellt lämpligt vid mycket tunna skikt i kombination med höga hållfasthetskrav. Vid förankring anpassas håldiametern till armeringsdiametern ex.(Ø 16mm järn, ∅ 30mm borrhål) förankringslängden skall vara minst 150mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber EXM 701 expanderbruk (PDF - 61,38 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weber EXM 701 (PDF - 123,12 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber EXM 701 expanderbruk (PDF - 134,26 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber EXM 701 expanderbruk (PDF - 281,09 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weber EXM 701 expanderbruk (PDF - 674,35 KB)

Ladda nerSkicka
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
Vattenbehov3,6 L/20 Kg
UtbyteCa 10 L/20 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 30 min vid 20°C
Öppentid4h/0,1 MPa enl. SS 137126:2005
Börjar härdaCa 4 tim
Konsistens360-440mm enl. SP-metod 1651
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA och CEM I 52,5R
BallastNatursand 0–1 mm
Tryckhållfasthet 1 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥30 MPa efter 1 dygn, lägsta krav.
EN 12190 ≥30 MPa efter 1 dygn, lägsta krav.
>30 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 7 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav
EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav

Tryckhållfasthet 28 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav
EN 12190 ≥50 MPa efter 28 dygn, >50 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm. För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning28 dygn: 1,2 ‰ enl. SS 13 72 15. 56 dygn: 1,3 ‰ enl. SS 137215:2000
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 enl. EN 206-1
FrostbeständigMycket god, enl. SS 137244:2005 1A
VattentätJa, enl. SS 13 72 14
Lufthalt3-6%, enl. SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt≤0,1% enl. SS-EN 196-2:2013
Expansion0,5-2% enl. SS 137540:2008
VCT/VBTCa 0,32
Utfyllnadsförmåga≤ 50 porer med storlek 20-20 mm2 enl. SP-metod 1614
CE-märkningEN 1504-6, Dop-SE 0219 enl. Cert 0402
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
VattenseparationIngen separation enl. SS 137540:2008
Artikelnummer Beskrivning
5200859209 weber EXM 701, 20 kg säck
5200779094 weber EXM 701, 1000 kg storsäck
5200912215 weber EXM 701, 1000 kg storsäck pumpbil

Guide och video