weber EXM 701 expanderbruk

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Expanderbruk är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en expanderande massa. Speciellt avsett för tunna undergjutningar. Expanderbruk ger normalt en god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Expanderbruk ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar eller liknande. Tryckhållfasthet > 50MPa Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt SPCR 059.

Svanen (listad) CE P-märkt BASTA

Underlag

Golv, Övrigt

Rekommenderad skikttjocklek5-50mm
Vattenbehov3,6 l vatten / 20 kg
Utbyte20 kg ger ca 10l färdigblandad betongmassa
Appliceringstemperatur>5°C
Användningstid30min
Öppentid4h/0,1 MPa enligt SS 137126:2005
Börjar härdaca 4 tim
Konsistens360-440mm enligt SP-metod 1651
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3/LA och CEM I 52,5R
BallastNatursand 0-1mm
Tryckhållfasthet 1 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav.
EN 12190 ≥20 MPa efter 1 dygn, lägsta krav.
>30 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.
Tryckhållfasthet 3 dygn>60 MPa enligt EN 12390-3
Tryckhållfasthet 7 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav
EN 12190 ≥40 MPa efter 7 dygn, lägsta krav

Tryckhållfasthet 28 dygnSS-EN 196-1:2005 ≥50 MPa efter 28 dygn, lägsta krav
EN 12190 ≥50 MPa efter 28 dygn, >60 MPa enligt EN 12390-3, kub 150mm.  För ackrediterad hållfasthetsprovning vid 28 dygn, kontakta Weber.
Krympning28 dygn: 1,2 ‰ enligt SS 13 72 15. 56 dygn: 1,3 ‰ enligt SS 137215:2000
ExponeringsklassX0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 enligt EN 206-1
FrostbeständigMycket god, enligt SS 137244:2005 1A
VattentätJa, enligt SS 13 72 14
Lufthalt3-6%, enligt SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt<0,1% enligt SS-EN 196-2:2013
Expansion0,5-2% enligt SS 137540:2008
Vattencementtal (VCT)ca 0,32
Utfyllnadsförmåga≤ 50 porer med storlek 20-20 mm2 enligt SP-metod 1614
CE-märkningEN 1504-6, Dop-SE 0219 enligt Cert 0402
P-märkningCR059, Cert nr. 125702 enligt cert 1002
LagringLagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen vid torr förvaring.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
VattenseparationIngen separation enligt SS 137540:2008
Produktdatablad

weber EXM 701 (EN) (PDF - 125,22 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad

weber EXM 701 expanderbruk (PDF - 59,69 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weber EXM 701 (PDF - 134,26 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weber EXM 701 (PDF - 121,06 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weber EXM 701 (PDF - 465,81 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weber EXM 701 expanderbruk (PDF - 509,21 KB)

Ladda nerSkicka

Guide och video