weber släckt murkalk e

PR00036815

Släckt Murkalk E är ett godkänt icke hyrauliskt bindemedel. Släckt Murkalk E, ren kalkhydrat (luftkalk) är genom sin mycket stora finmaldhet synnerligen väl lämpad för putsbruk. Blandat bruk hårdnar i samband med luften kolsyra och får ej användas i kall och fuktig väderlek (kvalitetsgrupp E). Ingående tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnade bruket.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

  • Väl lämpad för putsbruk

Släckt murkalk E används som bindemedel i två putsbrukstyper enligt HusAMA.
Putsbrukstyp E1, Bruk E11, Grov- och finputs Vikt 100/850, Volym 1:4
Putsbrukstyp E2 Bruk E21, Grov- och finputs Vikt 100/1050 Volym 1:5
Bruk F Kalkmålning Kalk/vatten Volym 2:5 S
Släckt Murkalk E används som bindemedel i en murbruksklass enligt SS 13 75 19 och SS 13 75 20
Murbruksklass E: Murning där murbruksklass E föreskrives Vikt 100/1050 Volym 1:5

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber släckt murkalk e (PDF - 49,07 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber släckt murkalk e (PDF - 140,81 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber släckt murkalk e (PDF - 227,6 KB)

Ladda nerSkicka
Maximal skikttjocklek20 mm
Lufthalt10-20%
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet36 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200630524 weber släckt murkalk e, 10 kg säck