weber släckt murkalk e

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Släckt Murkalk E är ett godkänt icke hyrauliskt bindemedel. Släckt Murkalk E, ren kalkhydrat (luftkalk) är genom sin mycket stora finmaldhet synnerligen väl lämpad för putsbruk. Blandat bruk hårdnar i samband med luften kolsyra och får ej användas i kall och fuktig väderlek (kvalitetsgrupp E). Ingående tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnade bruket.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Rekommenderad skikttjocklekmax 20mm/påslag
Lufthalt10-20%
Förpackning10 kg säck
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weber släckt murkalk e (PDF - 140,81 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weber släckt murkalk e (PDF - 118,93 KB)

Ladda nerSkicka