weber kalkcement c

PR00036796

kalkcement C är ett bindemedel för blandning till puts- och murbruk tillsammans med ballast (sand) och vatten i högst kvalitetsgrupp C.kalkcement C är tillverkad genom blandning av cement och kalk, vilket förenar cementets förmåga att hårdna i kall och fuktig miljö samt kalkens extrema finkornighet som ger smidiga bruk. Ingående tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnade bruket.

BASTA BVB Accepteras Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Genom den höga halten finmald släckt kalk är kalkcement C speciellt lämpligt till putsbruk.kalkcement C används som bindemedel i två brukstyper.

Putsbrukstyp C:
Grovputs och utstockning samt finputs.
Blandning kalkcement C/sand
Viktdel 100/650
Volymdel 1:4

Putsbrukstyp D:
Grovputs vid renoveringsarbeten.
Blandning kalkcement C/sand
Viktdel 100/950
Volymdel 1:6

kalkcement C används som bindemedel i två murbruksklasser enligt SS 13 75 19 och SS 13 75 20.Murbruksklass C: Murning av tegel samt lättbetongblock ovan mark.Blandning kalkcement C/sandViktdel 100/650

Volymdel 1:4
Murbruksklass D: Murning där kvalitetsgrupp D föreskrivs.
Blandning kalkcement C/sandViktdel 100/950
Volymdel 1:6

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber kalkcement c (PDF - 141,83 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber kalkcement c (PDF - 141,16 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber kalkcement c (PDF - 295,85 KB)

Ladda nerSkicka
Rekommenderad skikttjocklek20 mm
Appliceringstemperatur+20°C
AnvändningstidCa 2 tim vid 20°C/50% RF
BindemedelSläckt kalk och Portlandcement
TillsatserLuftporbildare
Tryckhållfasthet 28 dygn1,5 MPa
Lufthalt18-20%
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200778974 weber kalkcement c, 12,5 kg säck