Anläggningscement

PR00035858

Anläggningscement är ett Typ 1 Portlandscement som tillverkas i Slite på Gotland. Det är anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner som till exempel broar.

Underlag

Övrigt

  • CEM 1 Portlandcement
  • Lågalkalisk
  • Sulfaresistent
  • Medelgrova till grova konstruktioner

För injektering, förankring, utfyllning mm där särskilda krav på CEM1 kvalite på cementen föreligger.

Byggvarudeklaration (BVD)

BVD Anläggningscement (PDF - 15,4 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS Anläggningscement (PDF - 330,14 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP Anläggningscement (PDF - 32,98 KB)

Ladda nerSkicka
Förpackning25 kg plastsäck
1000 kg storsäck
Artikelnummer Beskrivning
5200861160 Anläggningscement, 25 kg säck