Anläggningscement

PR00035858

Anläggningscement är ett Typ 1 Portlandscement som tillverkas i Slite på Gotland. Det är anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner som till exempel broar.

Underlag

Övrigt

  • CEM 1 Portlandcement
  • Lågalkalisk
  • Sulfaresistent
  • Medelgrova till grova konstruktioner

För injektering, förankring, utfyllning mm där särskilda krav på CEM1 kvalite på cementen föreligger.

Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-Anläggningscement (PDF - 15,4 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-Cementa (PDF - 292,01 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-Anläggningscement (PDF - 32,98 KB)

Ladda nerSkicka
Artikelnummer Beskrivning
5200861160 Anläggningscement, 25 kg säck

Referenser

Renovering av Stiftelsen Konung Oscar I:s minne, Citybanan
Betong / Cement / Vägglagning Injektering/förankring Expanderbetong/Elementfog Cement/Bindemedel

Stiftelsen Konung Oscar I:s minne, Citybanan

Huset - som kallas Stiftelsen - har fyra våningar, två flyglar och väger cirka 12 000 ton. Alldeles under ena flygeln och ena halvan av huvudbyggnaden ska Citybanan passera.

Tomteboda betongtunnel, Citybanan
Betong / Cement / Vägglagning Reparationsbetong Injektering/förankring Cement/Bindemedel

Tomteboda betongtunnel, Citybanan

Vid Tomteboda ansluts Citybanan till det befintliga pendeltågsnätet i norr.

Renovering station Odenplan, Citybanan
Golvavjämning Sprutbetong Expanderbetong/Elementfog Cement/Bindemedel

Station Odenplan, Citybanan

Entreprenaden omfattar bygget av station Stockholm Odenplan (under mark) och en bergtunneldel norr om stationen upp mot Tomteboda.