Anläggningscement

Anläggningscement

Anläggningscement är ett Typ 1 Portlandscement som tillverkas i Slite på Gotland. Det är anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner som till exempel broar.

Underlag

Övrigt

Förpackning25 kg plastsäck
1000 kg storsäck
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD Anläggningscement (PDF - 15,4 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS Anläggningscement (PDF - 330,14 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP Anläggningscement (PDF - 32,98 KB)

Ladda nerSkicka