Aalborg White Cement

­ Vitcement
PR00035857

Produkten säljs oförädlad direkt från leverantören. Leverantörens ordinarie produktdatablad, säkerhetsdatablad och byggvarudeklaration återfinns under fliken Dokument.

EPD

Underlag

Övrigt

  • Portlandcement
  • Ordinär hållfasthetsutveckling
  • För konstruktioner med höga krav på en vit, ljus betong

AALBORG WHITE är ett importerat portlandcement med ordinär hållfasthetsutveckling. Det används i konstruktioner med höga krav på en vit och mycket ljus betong. Cementet är ett utpräglat lågalkalicement. Den vita färgen erhålls genom användning av speciellt rena råmaterial och genom en speciell brännings- och malningsteknik.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-Aalborg White Cement (PDF - 65,22 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-Cementa (PDF - 292,01 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-Aalborg White Cement (PDF - 142,29 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-Aalborg White Cement (PDF - 742,91 KB)

Ladda nerSkicka
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A31,04 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200778892 Aalborg White Cement, 25 kg säck