weber prepakt injekt

PR00058222

Prepakt injekt är en torrbetongprodukt. Speciellt avsett för injektering i ballastmassor bestående av sten, krossad betong eller annan bärkraftig och beständig ballast. Ger god vidhäftning mot angränsande betong och stålytor samt även korrosionsskydd för ingjutningsgods av obehandlat stål. Prepakt injekt bildar tillsammans med en CE-märkt betongballast en betongmatris lämplig för konstruktioner där högt ställda krav finns på beständighet och prestanda.

CE BASTA Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld BVB Accepteras EPD

Underlag

Övrigt

  • Mycket lättflytande
  • Lågalkalisk
  • Hög beständighet

Prepakt injekt är lämplig för olika typer av injekteringsgjutningsmetoder där gjutställets alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns. Prepakt injekt är genom sin sammansättning speciellt lämplig där höga hållfasthets och beständighetskrav på slutprodukten föreligger, exempelvis inom infrastruktur och anläggning.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber prepakt injekt (PDF - 60,34 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

eBVD2015-weber-Prepakt-Injekt-2022-09-21-2.pdf (PDF - 143,65 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDSXXP016062-1-weber-Prepakt-Injekt-SE.pdf (PDF - 288,99 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber prepakt injekt (PDF - 2,64 MB)

Ladda nerSkicka
Vattenbehov3,4 L/20 Kg
Blandningstid3-5 minuter
UtbyteCa 10 L/20 kg
Appliceringstemperatur> 5°C
AnvändningstidCa 1 tim vid 20°C/50% RF
Öppentid4h/0,1 MPa enl. EN13294
Börjar härdaCa 4 tim
Konsistens480-560 mm
BindemedelPortlandcement
Cementtyp och -klassCem I 42,5N MH/SR3
BallastNatursand 0–1 mm
Vidhäftningsstyrka 28 dygn2.0 MPa
TryckhållfasthetsklassC40/50 med tillsatt CE-märkt betongballast (16/32 mm)
Tryckhållfasthet 1 dygn>30 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm
Tryckhållfasthet 7 dygn>40 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm
Tryckhållfasthet 28 dygn>50 MPa enl. EN 12390-3, kub 150mm
Krympning 56 dygn0,27 mm/m med CE-märkt betongballast (16/32 mm)
ExponeringsklassX0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA1 enl. EN 206
ReparationsklassR4 enl. EN 1504-3
FrostbeständigMycket god, enl. SS 137244:2005 1A
LufthaltCa 4% enl. SS-EN 1015-7:1999
Kloridhalt≤0,1% enl. SS-EN 196-2:2013
Densitet2250 kg/m³
Expansion<2%
VCT/VBTCa 0,35
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,45 kg CO₂e/m²
VattenseparationIngen separation enl. EN 480-4
Artikelnummer Beskrivning
5200900586 weber prepakt injekt, 20 kg säck
5200900587 weber prepakt injekt, 1000 kg storsäck
5200900590 weber prepakt injekt – UV, 1000 kg storsäck
5200900589 weber prepakt injekt, 1000 kg storsäck pumpbil
5200900588 weber prepakt injekt, bulk
5200900591 weber prepakt injekt, bulk pumpbil

Referenser

Småbåtshamn gjöts med ny Weber-produkt
Betong / Cement / Vägglagning

Småbåtshamn, Telegrafberget Nacka

Weber utvecklade ny produkt för gjutning av småbåtshamn.

Weber Sverige
Referensobjekt

Modernisering av reningsverket i Sickla

Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk strax söder om centrala Stockholm byggs ut och genomgår en omfattande modernisering.