webertec superflex 10

PR00036585

Tec Superflex 10 är en lösningsmedelsfri och högflexibel tvåkomponentmassa för permanent och tillförlitlig fuktisolering av byggnader under marknivå. Tec Superflex 10 har hög bindningsförmåga och god förmåga att överbrygga sprickor. Materialet är åldersbeständigt och beständigt mot vatten och aggressiva ämnen som förekommer i naturliga jordarter.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv, Vägg

  • Hög bindningsförmåga
  • God förmåga att överbrygga sprickor
  • Åldersbeständig
  • Godkänd i webers certifierade fasadsystem Serporoc

Tec Superflex 10 fuktisolerar effektivt yttre murverk och betong under marknivå, exempelvis: källarväggar – betonggolv – bärlager – fundament – betongtak i parkeringshus. Materialet är också lämpligt för mineraliska underlag som betong, tegel, betongsten, kalksandsten, murbruk och golvbruk om marken är fuktig och det finns tryckande eller ej tryckande vatten – fullständig eller punktvis sammanfogning av skivor av ex. cellplast, XPS och mineralfiberskivor som används som skydd, dränering eller värmeisolering i samband med godkänd tilläggsisolering.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Öppentid 1-2 timmar
MaterialåtgångCa 3,5–4,5 L/m²
TorktidTorktid vid +20°C och relativ luftfuktighet på 70%: ca 3 dagar. Torktiden kan bli längre eller kortare beroende på temperaturen, luftfuktigheten och underlagets beskaffenhet.
DensitetCa 0,7 kg/dm³
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200779047 webertec superflex 10, 30 liter hink