webertec superflex 10

PR00036585

Tec Superflex 10 är en lösningsmedelsfri och högflexibel tvåkomponentmassa för permanent och tillförlitlig fuktisolering av byggnader under marknivå. Tec Superflex 10 har hög bindningsförmåga och god förmåga att överbrygga sprickor. Materialet är åldersbeständigt och beständigt mot vatten och aggressiva ämnen som förekommer i naturliga jordarter.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv, Vägg

  • Hög bindningsförmåga
  • God förmåga att överbrygga sprickor

Tec Superflex 10 fuktisolerar effektivt yttre murverk och betong under marknivå, exempelvis: – källarväggar – betonggolv – bärlager – fundament – betongtak i parkeringshus. Materialet är också lämpligt för: mineraliska underlag som kalksandsten, tegel, betongsten, betong, expanderad betong, murbruk och golvbruk om marken är fuktig och det finns tryckande eller ej tryckande vatten – mellanliggande fuktisolering i våtrum, balkonger och terrasser under avjämningsskikt – fullständig eller punktvis sammanfogning av skivor av extruderat polystyren-hårdsskum (t.ex. Perimate* DI, Perimate* DS eller Roofmate* SL-A), expanderade polystyrenskivor och mineralfiberskivor som används som skydd, dränering eller värmeisolering i samband med godkänd tilläggsisolering.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång3,5 - 4,5l/m² beroende på vattentrycket. Skikttjocklek och materialförbrukning för en viss applikation beror hur stor belastning vattnet utgör: Belastningsexempel: Fuktig mark/ej inneslutet sjunkvatten Byggnadsdetaljer: Källarväggar/betongplatta Applikation: 2 applikationer Minsta tjocklek för torrt skikt: 3mm Minsta materialförbrukning: 3,5 kg/m² Belastningsexempel: Ej tryckande vatten Byggnadsdetaljer: Balkonger/våtutrymmen Applikation: 2 applikationer med fiberglasväv nr 2 i hörn och kanter Minsta tjocklek för torrt skikt: 3mm Minsta materialförbrukning: 3,5 kg/m² Belastningsexempel: Inneslutet sjunkvatten Byggnadsdetaljer: Källarväggar/bärlager Applikation: 2 applikationer med fiberglasväv nr 2minsta tjocklek för torrt skikt: 4mm Minsta materialförbrukning: 4,5l/m² Belastningsexempel: Tryckande vatten (grundvatten, nedsänkningsdjup < 3m) Byggnadsdetaljer: Källarväggar/bärlager Applikation: 2 applikationer med fiberglasväv nr 2minsta tjocklek för torrt skikt: 4mm Minsta Materialförbrukning: 4,5l/m². Siffrorna ovan inkluderar inte materialförbrukningen för skrapspacklingen, som uppgår till ca 1,0-1,5 kg/m².
TorktidTorktid vid +20°C och relativ luftfuktighet på 70%: ca 3 dagar. Torktiden kan bli längre eller kortare beroende på temperaturen, luftfuktigheten och underlagets beskaffenhet.
DensitetDensitet för det blandade materialet: ca 0,7 kg/dm³
Lagringhållbarhet 12 månader
Förpackning30 liter hink
Artikelnummer Beskrivning
5200779047 webertec superflex 10, 30 liter hink