weber kantstenslim

PR00036794

Weber Kantstenslim är ett vattenfast och frostbeständigt limbruk speciellt avsett för limning av kantsten, knäckstensmurar eller liknande. Weber Kantstenslim innehåller en bindemedelskombination av cement som härdar i fuktig miljö och plastdispersion som härdar vid uttorkning. Weber Kantstenslim innehåller också accelererande tillsatsmedel, klorider. Detta ger ett smidigt, snabbt hårdnande bruk med normalt en bra vidhäftning.

BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Svanen (listad)

Underlag

Övrigt

  • God vidhäftning
  • Snabbt hårdnande

Weber Kantstenslim är avsett för limning av gatukantsten, betongsten mot asfalt eller betong samt för sammanfogning av murblock, knäcksten etc.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber kantstenslim (PDF - 51,1 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber kantstenslim (PDF - 138,01 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber kantstenslim (PDF - 286,61 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1 kg/lpm
Minsta skikttjocklek3 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
VattenbehovCa 4 L/20 kg
AnvändningstidCa 1 tim vid 20°C/50% RF
BindemedelPortlandcement
BallastNatursand 0–1 mm
TillsatserKlorider. Undvik kontakt med armeringsstål.
VidhäftningsstyrkaMot betong 1,5 - 2,5 MPa. Mot asfalt 0,5 - 1,0 MPa
Tryckhållfasthet 1 dygn> 20 MPa
Tryckhållfasthet 7 dygn> 35 MPa
Tryckhållfasthet 28 dygn> 40 MPa
FrostbeständigJa, enl. SS 137244
Expansion0 - 2% (vid +20°C)
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200875406 weber kantstenslim, 20 kg säck