weber demex

weber demex 2 kg

Sten,- berg - och betongspräckare. Med Demex undviks skador på omgivande objekt och byggnader, vilket lätt kan uppstå med konventionell sprängteknik. När Demex blandats med vatten, expanderar och hårdnar massan.Expansionskraften överstiger 75MPa, dvs 7500 ton/m² (För att spräcka berg och betong krävs i allmänhet 15MPa). Expansionen fortsätter även efter det att sprickor uppstått i objektet. På så sätt ökas sprickvidden, vilket underlättar borttransporteringen. Vattenbegjutning av sprickorna påskyndar spräckningen. Förloppet är ljudlöst, dammfritt, vibrationsfritt och åstadkommer ingen splitterverkan eller gasutveckling.

Underlag

Övrigt

MaterialåtgångHåldiam mm/mängd per m. borrdjup:
25-30 / 0,8-1,3 kg
30-35 / 1,3-1,7 kg
35-40 / 1,7-2,2 kg
40-45 / 2,2-2,8 kg
Vattenbehov0,60l till 2 kg. 1,5l till 5 kg. 3l till 10 kg. För delblandning åtgår 2,3dl vatten perl Demex.
Appliceringstemperatur0 - +20 °C
TillsatserBränd kalk (osläckt kalk)
LagringLagringstid 24 månader
Förpackning2 kg hink
5 kg hink
10 kg hink
Produktdatablad

weber demex (PDF - 124,1 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weber demex (PDF - 121,31 KB)

Ladda nerSkicka