weber demex

PR00035882

Sten,- berg - och betongspräckare. Med Demex undviks skador på omgivande objekt och byggnader, vilket lätt kan uppstå med konventionell sprängteknik. När Demex blandats med vatten, expanderar och hårdnar massan.Expansionskraften överstiger 75MPa, dvs 7500 ton/m² (För att spräcka berg och betong krävs i allmänhet 15MPa). Expansionen fortsätter även efter det att sprickor uppstått i objektet. På så sätt ökas sprickvidden, vilket underlättar borttransporteringen. Vattenbegjutning av sprickorna påskyndar spräckningen. Förloppet är ljudlöst, dammfritt, vibrationsfritt och åstadkommer ingen splitterverkan eller gasutveckling.

Underlag

Övrigt

  • Expansionskraften överstiger 75MPa

Demex används inomhus, utomhus och under vatten, för spräckning av sten, berg och betong.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber demex (PDF - 125,16 KB)

Ladda nerSkicka
Arbetsanvisning

Arbetsinstruktion-weber demex (PDF - 351,54 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weber demex (PDF - 252,41 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångHåldiam mm/mängd per m. borrdjup:
25-30 / 0,8-1,3 kg
30-35 / 1,3-1,7 kg
35-40 / 1,7-2,2 kg
40-45 / 2,2-2,8 kg
Vattenbehov1,5l till 5 kg. 3l till 10 kg. För delblandning åtgår 2,3dl vatten perl Demex.
Appliceringstemperatur0 - +20 °C
TillsatserBränd kalk (osläckt kalk)
Lagring24 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200630516 weber demex, 2 kg hink
5200779161 weber demex, 5 kg hink
5200630517 weber demex, 10 kg hink